+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura zaliczkowa i końcowa

Faktura zaliczkowa

Firmy, które prowadzą różne przedsięwzięcia, sprzedają towary w kilku partiach lub świadczą określone usługi często korzystają z rozwiązania jakim jest wystawienie faktury zaliczkowej. Dokument ten jest swego rodzaju rozliczeniem otrzymanych zaliczek. Jak wiadomo zaliczki służą zabezpieczeniu płatności za dany produkt, towar czy wykonaniu usługi. Płatność wiąże się z obowiązkiem jej udokumentowania z chwilą, w której otrzymujemy część lub całość zapłaty. Dokument powstaje, gdy nasz klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Faktura zaliczkowa nie wystąpi np., gdy zaliczka dotyczy:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
  • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu bądź podobnych,
  • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
  • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej i gazu przewodowego.

Użytkownik programu, który potrzebuje wystawić tego rodzaju dokument ma taką możliwość. Jest to przydatna opcja, która coraz częściej jest używa przez przedsiębiorców zabezpieczających przyszłe płatności.

Faktura końcowa do zaliczkowych

Faktura końcowa wystawiana jest na podstawie wcześniej wystawionej faktury zaliczkowej.

Warunkiem wystawienia faktury końcowej jest fakt, iż uprzednio wystawiona faktura zaliczkowa nie powinna opiewać na całościową wartość zamówienia. Jeżeli warunek jest spełniony, na fakturze końcowej powinna widnieć suma wartości towarów lub usług pomniejszona o kwotę części otrzymanej wcześniej zapłaty. W tej sytuacji również kwota podatku powinna zostać analogicznie pomniejszona. Wystawiona faktura końcowa powinna zawierać oprócz standardowych danych wykaz numerów faktur zaliczkowych, których dotyczy. Faktury te powinny być wystawione przed wykonaniem usługi lub dostawą towarów. Można również wskazać daty wystawienia i kwoty.

W programie istnieje możliwość wystawienia faktury końcowej tylko do faktury zaliczkowej. Jeżeli jednak wcześniejsza faktura zaliczkowa była wystawiona na podstawie zamówienia, to końcową też wystawiamy na podstawie zamówienia.

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.

Faktura zaliczkowa i końcowa
4.8 (95.56%) 27