+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura zaliczkowa

Faktura zaliczkowa

Firmy, które prowadzą różne przedsięwzięcia, sprzedają towary w kilku partiach lub świadczą określone usługi często korzystają z rozwiązania jakim jest wystawienie faktury zaliczkowej. Dokument ten jest swego rodzaju rozliczeniem otrzymanych zaliczek. Jak wiadomo zaliczki służą zabezpieczeniu płatności za dany produkt, towar czy wykonaniu usługi. Płatność wiąże się z obowiązkiem jej udokumentowania z chwilą, w której otrzymujemy część lub całość zapłaty. Dokument powstaje, gdy nasz klient jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Faktura zaliczkowa nie wystąpi np., gdy zaliczka dotyczy:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu bądź podobnych,
 • świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej,
 • dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej i gazu przewodowego.

Faktura zaliczkowa – elementy

Faktura zaliczkowa jest dokumentem, który powinien zgodnie z art. 106f ustawy o VAT zawierać następujące elementy:

 1. podstawowe elementy faktury zwykłej wymienione w art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT takie jak:a) data wystawienia,
  b) kolejny numer, który jednoznacznie identyfikuje fakturę,
  c) imiona i nazwiska bądź nazwa firmy podatnika i nabywcy towarów lub usług razem i ich adresami,
  d) numery, za pomocą których podatnik oraz nabywca są identyfikowani na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (w przypadku nabywcy),
  e) data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi albo data otrzymania zapłaty, jeżeli została określona i różni się od daty wystawienia faktury oraz
 2. kwota otrzymanej zapłaty,
 3. kwota podatku liczona ze wzoru:

  KP=(ZB*SP)/(100+SP)

  gdzie:

  KP – kwota podatku,

  ZB – kwota otrzymanej części bądź całości zapłaty,

  SP – stawka podatku

 4. podstawowe dane, które związane są z zamówieniem bądź umową takie jak: 
  a) podstawowe dane, które związane są z zamówieniem bądź umową takie jak: 
  b) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 
  c) cena jednostkową netto, 
  d) ilość oraz wartość netto zamówionych towarów lub usług,
  e) stawka podatku,
  f) wartość podatku, a także
  g) kwota należności ogółem.

Użytkownik programu do fakturowania, który potrzebuje wystawić tego rodzaju dokument ma taką możliwość. Jest to przydatna opcja, która coraz częściej jest używana przez przedsiębiorców zabezpieczających przyszłe płatności.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.