Duplikat faktury

Podstawowe informacje o duplikacie faktury

Duplikat faktury to dokument wystawiany przez wystawcę faktury pierwotnej (lub upoważnioną przez niego osobę) w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu lub zgubieniu. O wystawianie duplikatu występuje nabywca.

Duplikat faktury jest niczym innym jak zwykłą fakturą w rozumieniu przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Jego moc prawna jest równa fakturze pierwotnej. Jedyną różnicą jaka występuję jest umieszczona na nim stosowana adnotacje typu „DUPLIKAT” oraz dodatkowo data jego wystawienia.

Dlaczego warto mieć duplikat?

Posiadanie duplikatu faktury jest szczególnie ważne, jeżeli w skutek nabycia towarów i usług podatnik dokonuje odliczenie podatku VAT naliczonego. Jak wynika z obowiązujących przepisów termin przedawnienia zobowiązania podatkowego wynosi 5 lat, zatem wszystkie dokumenty w tym faktury będące duplikatem powinny być przez ten czas obligatoryjnie przechowywane. W przypadku braku duplikatów konieczne jest skorygowanie złożonej deklaracji VAT, w której został odliczony podatek.  Dlatego tak ważne jest wystąpienie do sprzedawcy z prośbą o wystawienie duplikatu.

Czy duplikat powoduje jakieś obowiązki dla nabywcy/sprzedawcy?

Otrzymanie dokumentu nie powoduje żadnych dodatkowych obowiązków dla nabywcy, jeżeli faktura pierwotna była już wcześniej zaewidencjonowana (przed np. zagubieniem, zniszczeniem czy kradzieżą) i nastąpiło odliczenie VAT.

Podobnie sytuacja wygląda u sprzedawcy, na którym nie spoczywają dodatkowe obowiązki poza koniecznością podpięcia wystawionego duplikatu pod oryginał faktur bądź zapis w wersji elektronicznej, jeżeli w takiej nastąpiło wystawienie faktury pierwotnej.

Jak wystawić duplikat faktury?

Sprawdź jak wystawić duplikat faktury w naszych programach do faktur.

duplikat faktury