Skonto – podstawowe informacje

Czym jest skonto? Jak się ono ma do podatku VAT oraz wystawienia faktury korygującej? Przeczytaj w naszym artykule.

Co to jest skonto?

Przez skonto należy rozumieć zmniejszenie należności jaką powinien uiścić kontrahent za sprzedany towar czy usługę w przypadku gdy zapłata nastąpi przed uzgodnionym między kontrahentem a sprzedawcą terminem. 

Skonto może dotyczyć również zapłaty gotówkowej, bądź zapłaty z produkt objęty sprzedaż kredytową bądź ratalną. Pomniejszenie wielkości należności przez dostawcę ma wymiar procentowy. W przypadku gdy kontrahent dokona płatności przed upływem 7 dni od daty zawarcia umowy, wówczas udzielone skonto wyniesie 3% od wartości brutto danego towaru lub usługi, dla 15 dni jest to 4%. 

Czym charakteryzuje się skonto?

Skonto ma charakter dobrowolny, zatem dostawca towaru bądź usługi może go udzielić jednak nie jest to obligatoryjne. Ponad to skonto cechuje się pewnością warunkowością. Szczegółowe zasady i warunki udzielenia skonta powinny zostać ustalone pomiędzy zaangażowanymi w transakcję stronami. Aby mogło wystąpić skonto konieczne jest wystąpienie warunku, czyli zapłaty wcześniejszej niż wskazuje na to termin.

Czy sprzedawca musi poinformować o skoncie?

Jeżeli zawierana pomiędzy kontrahentami transakcja przewiduje możliwość udzielenia skonta, wówczas stosowna informacja powinna znaleźć się na dokumencie jakim jest faktura VAT. Mówi o tym art. 106e ust.1 pkt. 10 Ustawy o podatku od towarów i usług, w myśl którego: „kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto” powinny znaleźć się na fakturze. Na fakturze zamieszcza się więc kwotę przed upustem, wartość procentową udzielanego skonta, jakie warunki muszą zajść aby było to możliwe oraz kwota wyliczonego skonta. 

Korzystając ze skonta należy pamiętać o konieczności rozliczenia się z podatku VAT oraz wystawieniu stosownej faktury korygującej. Przedsiębiorca wykazuje wartość podatku VAT, która jest widoczna na fakturze, a w przypadku zastosowania skonta i gdy miało ono miejsce w następnym okresie rozliczeniowym, wówczas podatnik zobligowany jest do złożenia stosownej korekty. Jeżeli faktura została już wystawiona i następnie naliczono rabat w postaci skonta, wówczas przedsiębiorca musi wystawić fakturę jaką jest faktura korygująca. Sytuacja taka ma miejsce, gdyż zgodnie z art. 29a ustawy 7 Ustawy o VAT: “Podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot: stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty”. Gdyby faktura pierwotna nie została jeszcze wystawiona i w między czasie udzielone zostało skonto, wówczas nie ma potrzeby wystawiania faktury korygującego. 

Przykład

Pan Jan sprzedaje towar ABC pani Karolinie za kwotę 3000 zł brutto. Podatek wynosi 23% czyli 690 zł. Kwota netto wyniesie więc 2310 zł. Oferowana wysokość skonta to 3 % od wartości 3000 zł brutto, czyli 90 zł, gdy zapłata nastąpi wcześniej. Strony ustalają termin płatności na 10 dni. Pani Karolina zapłaciła 7 dnia od transakcji. Przysługuje jej więc skonto w wysokości 90 zł. Kwota brutto za towar ABC wyniesie 2910 zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.05.2020

skonto