+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Paragon fiskalny

Fiskalizacja paragonów

Paragon fiskalny to nic innego jak wydruk z kasy rejestrującej dokumentu fiskalnego dla nabywcy w celu udokumentowania sprzedaży w momencie jej trwania. Paragon fiskalny jest jednocześnie fakturą uproszczoną, jeżeli nabywca zażąda zamieszczenia na nim swojego numeru NIP oraz kwota transakcji nie przekraczy 450 zł lub 100 euro.

Zmiany od 01.01.2020 – paragon fiskalny a faktura VAT

Początek roku 2020 to nowy obowiązek do sprzedawców w zakresie wystawiania faktur do wczęśniej wystawionego paragonu. Nowelizacja art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wprowadziła w tym zakresie pewne ograniczenia. Od 2020 roku faktura do paragonu jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy paragon fiskalny zawiera numer NIP nabywcy. Ustawa o VAT daje nabywcy możliwość zażądania od sprzedawcy wystawienia faktury do pragonu na ściśle określonych w ustawie warunkach. Należy pamiętać jednak o wprowadzonym ograniczeniu i konieczności dodawania każdorazowo numeru NIP do dokumentu fiskalnego jakim jest paragonów jeżeli następnie ma zostać wystawiona faktura VAT.

W przypadku paragonu fiskalnego, na którym kwota z transkacji jest mniejsza niż 450 zł lub 100 euro i nabywca żąda zamieszczenia numeru NIP a później wystawiania faktury VAT, prawo wyraźnie wskazuje, iż wystawiony paragon fiskalny z numerem NIP jest traktowany jako faktura uproszczona. Nie należy wówczas wystawiać faktury do paragonu aby rozliczyć VAT, gdyż sam paragon fisklany pozwala takie rozliczenie przeprowadzić. Ważne jest aby zawierał on informacje, którą pozwalą określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek, czyli takie jak:

  • data wystawienia paragonu,
  • kolejny numer, który nadawany jest w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę,
  • numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
  • numer nabywcy towarów lub usług identyfikujący go dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  • data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, w przypadku gdy została określona oraz różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwa towaru bądź usługi,
  • kwoty wszystkich opustów, obniżek cen czy rabatów np. z tytułu wcześniejszej zapłaty, gdy nie zostały uwzględnione w jednostkowej cenie netto,
  • kwota ogółem.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.