Paragon fiskalny

Fiskalizacja paragonów – paragon fiskalny a faktura

Paragon fiskalny to nic innego jak wydruk z kasy rejestrującej dokumentu fiskalnego dla nabywcy w celu udokumentowania sprzedaży w momencie jej trwania. Paragon fiskalny jako faktura uproszczona może zostać uznany w przypadku, gdy nabywca zażąda zamieszczenia na nim swojego numeru NIP oraz kwota transakcji nie przekraczy 450 zł lub 100 euro.

Zmiany od 01.01.2020 – Wystawienie faktury do paragonu

Początek roku 2020 to nowy obowiązek do sprzedawców w zakresie wystawiania faktury do paragonu wystawionego wcześniej. Nowelizacja art. 106b ust. 5 ustawy o VAT wprowadziła w tym zakresie pewne ograniczenia. Od 2020 roku faktura VAT do paragonu fiskalnego jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy paragon fiskalny zawiera numer NIP nabywcy. Ustawa o VAT umożliwia nabywcy wystawienie faktury do paragonu fiskalnego na ściśle określonych w ustawie warunkach. Należy pamiętać jednak o tym że wystawienie faktury do paragonu musi być poprzedzone każdorazowo dodaniem numeru NIP do dokumentu fiskalnego jakim jest paragon.

W przypadku paragonu fiskalnego, na którym kwota z transkacji jest mniejsza niż 450 zł lub 100 euro i nabywca żąda zamieszczenia numeru NIP a później wystawiania faktury VAT, prawo wyraźnie wskazuje, iż wystawienie paragonu do faktury z numerem NIP będzie traktowane jako  faktura uproszczona. Nie należy wówczas wystawiać faktury do paragonu aby rozliczyć VAT, gdyż samparagon fiskalny jako faktura pozwala takie rozliczenie przeprowadzić. Ważne jest aby paragony fiskalne zawierały informacje, które pozwolą określić kwotę podatku VAT dla poszczególnych stawek, czyli takie jak:

  • data wystawienia paragonu fiskalnego,
  • kolejny numer, który nadawany jest w ramach jednej lub więcej serii, jednoznacznie identyfikujący fakturę,
  • numer, za którego pomocą podatnik jest zidentyfikowany dla podatku,
  • numer nabywcy towarów lub usług identyfikujący go dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
  • data dokonania bądź zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, w przypadku gdy została określona oraz różni się od daty wystawienia faktury,
  • nazwa towaru bądź usługi,
  • kwoty wszystkich opustów, obniżek cen czy rabatów np. z tytułu wcześniejszej zapłaty, gdy nie zostały uwzględnione w jednostkowej cenie netto,
  • kwota ogółem.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.