+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura uproszczona

Faktura uproszczona – czym jest?

Faktura uproszczona to dokument, który zawiera ograniczone dane w porównaniu z podstawowym dokumentem sprzedażowym jakim jest zwykła faktura. Wystawiając fakturę urposzczoną przedsiębiorca nie musi wskazywać na niej chociażby miar czy ilości dostarczonych towarów bądź zakresu wykonanych usług. Również kwota podatku (z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku) dotycząca sumy wartości sprzedaży netto nie musi być zawarta na takim dokumencie.

Ustawa o VAT wskazuje, iż tylko przedsiębiorca, u którego kwota należności ogółem z danej transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR (jeżeli dokument sporządzany jest w tej walucie) może wystawić fakturę uproszczoną.

Czy paragon fiskalny może być potraktowany jako faktura uproszczona?

Za fakturę uproszczoną traktuje się również paragon fiskalny (kwota transkacji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR), który zawiera numer NIP nabywcy oraz dane które pozwolą określić kwotę podatku do rozliczenia. W Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. wymieniono pozycje, które powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym. Jedną z nich jest kolejny numer paragonu fiskalnego. Warto zwrócić na niego uwagę, gdyż numer ten w przypadku potraktowania paragonu fisklanego jako faktury uproszczonej, jest również numerem tej faktury.

Kiedy faktury uproszczone nie mogę być wystawione?

Jeżeli:

  • odbywa się wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • faktura wystawiana jest na prośbę osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • ma miejsce sprzedaż wysyłkowa na i z terytorium kraju,
  • występuje świadczenie usług i dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługodawca lub nabywca towaru,

nie można w tych przypadkach zastosować faktury uproszczonej.

Jeżeli więc spełniamy określone warunki i możemy wystawić dokument jakim jest uproszczona faktura, program również da nam taką możliwość. W niektórych sytuacjach możliwe jest również uznanie paragonu fiskalnego za wspomniany rodzaj faktury.

Poniżej widok faktury uproszczonej z naszego programu do fakturowania.

faktura uproszczona

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.