Faktura uproszczona

Co to jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to dokument, który zawiera ograniczone dane w porównaniu z podstawowym dokumentem sprzedażowym jakim jest zwykła faktura. Wystawiając fakturę urposzczoną przedsiębiorca nie musi wskazywać na niej chociażby miar czy ilości dostarczonych towarów bądź zakresu wykonanych usług. Faktura uproszczona nie musi zawierać także kwoty podatku (z uwzględnieniem podziału na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku) dotycząca sumy wartości sprzedaży netto.

Zgodnie z Ustawą o VAT, faktura uproszczona może być wystawiona przez przedsiębiorcę jeśli kwota należności ogółem z danej transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR (jeżeli dokument sporządzany jest w tej walucie).

Czy paragon fiskalny może być potraktowany jako faktura uproszczona?

Paragon fiskalny może zostać potraktowany jako faktura uproszczona, jeśli kwota transakcji nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR, a paragon zawiera numer NIP nabywcy oraz dane które pozwolą określić kwotę podatku do rozliczenia. W Rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących z dnia 29 kwietnia 2019 r. wymieniono pozycje, które powinny znaleźć się na paragonie fiskalnym. Jedną z nich jest kolejny numer paragonu fiskalnego. Warto zwrócić na niego uwagę, gdyż numer ten w przypadku potraktowania paragonu fisklanego jako faktury uproszczonej, jest również numerem tej faktury.

Kiedy faktury uproszczone nie mogą być wystawione?

Faktura uproszczona nie może być wystawiona jeżeli:

  • odbywa się wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
  • faktura wystawiana jest na prośbę osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej,
  • ma miejsce sprzedaż wysyłkowa na i z terytorium kraju,
  • występuje świadczenie usług i dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku jest usługodawca lub nabywca towaru,

nie można w tych przypadkach zastosować uproszczonej faktury.

Nasz program zakłada możliwość wystawiania faktur uproszczonych jeżeli spełniamy określone warunki, a także w niektórych sytuacjach dopuszczalność uznania paragonu fiskalnego za wspomniany rodzaj faktury.

Poniżej widok faktury uproszczonej z naszego programu do fakturowania.

faktura uproszczona

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.