+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura do paragonu

Faktura na podstawie paragonu (tylko z NIP)

Z dniem 01.09.2019 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ustawy przewiduje wiele zmian dla przedsiębiorców. Wystawianie faktury do paragonu dla firmy jest objęte nowymi przepisami obowiązującymi od 01.01.2020. Na mocy ustawy ustawodawca wprowadza ograniczenie w wystawianiu faktur do paragonów fiskalnych. Faktura do paragonu – jakie zasady? Więcej w artykule.

NIP na paragonie od 2020

Nowelizacja Ustawy o VAT dodaje w art. 106b ust. 5–7 zapis o obligatoryjności dodania na paragonie numeru NIP, jeżeli ma być wystawiona na jego podstawie faktura. Zapis odnosi się do transakcji sprzedaży potwierdzonych paragonem fiskalnych, który ewidencjonowany jest przy pomocy kasy rejestrującej. Najprościej ujmując, jeżeli podatnik podatku VAT lub podatku od wartości dodanej będzie chciał otrzymać na podstawie paragonu fakturę, będzie to możliwe wyłącznie wtedy, gdy wystawiony paragon będzie zawierał numer NIP nabywcy towaru zidentyfikowanego na potrzeby podatku VAT. Przedsiębiorca, który będzie chciał wystawić fakturę dla czynnego podatnika VAT będzie miał do wybory dwie możliwości:

  • wystawić wyłącznie fakturę VAT z numerem NIP nabywcy,
  • wystawić paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy i na jego podstawie fakturę VAT z tym samym numerem NIP.

Kara za nieprzestrzeganie przepisów

Wystawienie faktury do paragonu dla firmy musi odbywać się zgodnie z nowelizacją, gdyż Ustawodawca przewidział sankcje za naruszenie przez przedsiębiorcę nowych zasad odnoszących się do obowiązkowego zamieszczenie numeru NIP na paragonie.

Jeżeli dojdzie do takiego naruszenia organ podatkowy może nałożyć na podatnika karę pieniężną będącą dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 100% kwoty podatku widocznej na fakturze. Dodatkowe zobowiązanie nie wystąpi jeżeli osoby fizyczne ponoszą już odpowiedzialność (za ten sam czym) za przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

UWAGA!

  1. Nowe przepisy o konieczności dodawania numeru NIP na paragonie, do którego ma zostać wydana faktura oraz sankcje wynikające z naruszenia tej zasady nie mając zastosowania dla podatników, którzy świadczą usługi taksówek osobowych (wyłączeniu podlega wynajem samochodów osobowych z kierowcą).
  2. Przepisy przejściowe wskazują, że dla sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej przed 01.01.2020 nie stosuje się nowych regulacji obowiązujących od początku roku 2020.

Kasa fiskalne bez możliwości wystawienia paragonu z NIP

Faktura na podstawie paragonu jest możliwa do wystawienia również w przypadku braku możliwości wystawienia paragonu z NIP. Przedsiębiorca może nie mieć możliwości wpisania numeru NIP na wystawianym przy użyciu kasy rejestrującej paragonie, gdyż nie wszystkie urządzenia zostały wyposażone w taką funkcjonalność. Przedsiębiorca nie musi jednak wymieniać kasy fiskalnej. W tej sytuacji wystarczy, że kontrahent zadeklaruje, iż nabywając dany produkt czy usługę jest podatnikiem VAT. Sprzedawca towaru, czy usługi nie wystawi paragonu fiskalnego lecz od razu fakturę VAT. 

Wprowadzenie nowych przepisów ma uniemożliwić nabywania produktów przez osoby prywatne jako konsument, a następnie wystawianiu faktury na prowadzoną działalność gospodarczą. Zakup w celach prywatnych nie może podlegać odliczeniu jako VAT naliczony w danej firmie.

Nasze programy do faktur Faktura Small Business i Faktura Small Business Handel umożliwiają wystawienie paragonu fiskalnego w oparciu o współpracę z drukarkami fiskalnymi firm:

  • PosNET (oraz innych firm wspierających protokół posnet, np. Novitus),
  • Innova,
  • Elzab.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 29.08.2019

Faktura do paragonu