+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura Proforma

Faktura proforma – co to jest? Podstawowe cechy dokumentu

Faktura proforma jest dokumentem niezaliczanym do dokumentów księgowych. Pro forma z wyglądu przypomina zwykłą fakturę VAT. Wystawca pro formy wypełnia więc pola te same co w przypadku wystawiania faktury VAT, czyli na dokumencie znajdą się takie pozycje jak:

  • informacja „faktura pro forma”,
  • data, miejsce wystawienia oraz numer wystawianego dokumentu,
  • informacje o sprzedawcy i nabywcy,
  • nazwa towaru bądź usługi,
  • cena jednostkowa netto, wartość netto oraz wartość brutto towaru bądź usługi,
  • stawka i kwota podatku VAT,
  • podsumowanie kwot,
  • podpis wystawcy.

W odróżnieniu do zwykłego i zarazem najpopularniejszego w obrocie gospodarczym rodzaju faktury (VAT), pro formę wyróżnia m.in. opatrzenie zwrotem FAKTURA PRO FORMA lub zbliżonym.

Dokument ten ma służyć potwierdzeniu zawarcia transakcji pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. Forma taka jest popularna szczególnie, gdy nasz kontrahent nabywa od nas produkt i jednocześnie jest osobą fizyczną zwolnioną z VAT. Proforma ma za zadanie również potwierdzenie złożenia oferty. Jeśli więc kontrahent, z którym chcemy współpracować opłaci fakturę proforma potwierdzi on tym samym zawarcie transakcji.

Faktura pro forma a faktura VAT

Wystawienie pro formy nie przyczynia się w żaden sposób do powstania jakichkolwiek skutków podatkowych i księgowych, o których mowa w Ustawie o VAT. Oficjalnie fakturze pro forma nie można przypisać cech, które ma dokument księgowy jakim jest chociażby faktura VAT.

Przedsiębiorca, który wystawi fakturę pro formę lub ją otrzyma nie rozlicza wykazanego w tym dokumencie podatku VAT. Nie ma więc obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku VAT ani też obowiązku realizacji płatności z jej tytułu. Faktura proforma nie generuje więc żadnego obowiązku podatkowego i nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego podatku VAT.

Wystawienie faktury pro forma nie stanowi również kosztu ani przychodu. Pro forma nie jest księgowana w KPiR (Księdze Przychodów i Rozchodów).

Przygotowując dokument jakim jest pro forma należy mieć na uwadze, iż nie jest to ostateczne potwierdzenie dokonania transakcji. Pomimo, że opłacona pro forma stanowi swego rodzaju zabezpieczenie finansowe transakcji to nie zwalnia ona przedsiębiorcy z obowiązku wystawienia faktury VAT.

Termin wystawienia faktury pro forma

Faktura pro forma wystawiana jest zawsze przed otrzymaniem zapłaty od kontrahenta. Gdy płatność już nastąpiła nie ma możliwości wystawienia faktury proforma.

Faktura pro forma w programie do fakturowania

Nasze programy do faktur dają możliwość wystawienia takiej formy (faktury proforma) wraz z adnotacją, iż dokument ten nie stanowi faktury w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Jak wystawić fakturę pro forma? Wzór faktury pro forma

Zastanawiasz się jak wystawić fakturę pro forma? Poniżej faktura pro forma wzór z programu do wystawiania faktur Faktura Small Business Handel.

faktura proforma

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.