Eksport do „RaksSQL”

Eksport do „RaksSQL”

Pomoc - Import i export | 0 komentarzy

Z menu „Komunikacja z innymi programami” wybieramy pozycję „Export do RaksSQL” , następnie wybieramy jakie dokumenty będą eksportowane. Opcjonalnie walutę/rejestr, okres dokumentów i wybieramy format eksportowanego pliku. Format RAKS służy do eksportu rejestru sprzedaży, format R3 tworzy dodatkowo rozrachunki.

UWAGA! Aby format R3 działał prawidłowo należy utworzyć wzorce księgowań. Więcej szczegółów

Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk „Generuj” i wskazać miejsce, w którym powstanie plik wynikowy eksportu.

Import dokumentów w  „RaksSQL – Format R3”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Administracja”->„Księgowość”->„Rozksięgowanie dokumentów”

W nowym okienku wskazujemy plik ze zdefiniowanymi wzorcami księgowania oraz plik wynikowy z programu „Faktura Small Business”. W sekcji „Plik wynikowy” podajemy ścieżkę dostępu, gdzie zostanie zapisany plik.

Dalsza procedura importu wygląda analogicznie do importu w formacie RAKS.

​​

Import dokumentów w  „RaksSQL – Format RAKS”

Po uruchomieniu programu wybieramy z menu „Księgowość” -> „Dokumenty księgowe”

Klikamy prawym przyciskiem myszy na obszar z listą faktur, a następnie wybieramy pozycję „Eksport/import” -> „Importuj (XML)”.
W nowo otwartym okienku wskazujemy plik wynikowy z programu „Faktura Small Business” lub jeśli korzystaliśmy z formatu R3 wybieramy plik wynikowy powstały przy „Rozksięgowaniu dokumentów” oraz ustawiamy opcje importu wedle uznania. Przechodzimy do kolejnego kroku poprzez wybranie „Zatwierdź”

W kolejnym okienku zostanie wyświetlona lista dokumentów rozpoznanych z pliku, które trzeba zaznaczyć. W celu rozpoczęcia operacji importu klikamy „Wybierz”.

Import zostanie zakończony komunikatem.

Inne podobne tematy

Eksport do „RaksSQL”
4.6 (92.81%) 114