Składka zdrowotna 2022

Początek roku 2022 to nowe przepisy dla przedsiębiorców z uwagi na Polski Ład. Wprowadzone nowelizacje dotyczyć będą różnych obszarów działalności przedsiębiorstw. Różnice zauważyć będzie można chociażby w przypadku składki zdrowotnej. Jak zmienia się składka zdrowotna 2022? Warto poznać nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz nowe terminy rozliczania  skłądki. Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Jakie zmiany wprowadza Polski Ład w zakresie składki zdrowotnej?

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2021 rozliczali PIT za rok poprzedni mogli odliczyć w rocznym rozliczeniu podatkowym składkę zdrowotną. Polski Ład wprowadza tutaj istotną zmianę. Nowe przepisy uniemożliwiają bowiem od 01.01.2022 roku odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku podatkowym składki. Dodatkowo przedsiębiorcy, którzy opłacą składkę zdrowotną za grudzień 2021 w styczniu 2022 nie będą mogli również takiego odliczenia dokonać.

Zmiana zasad, w oparciu, o które naliczana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie zauważalna w przypadku każdej formy opodatkowania działalności gospodarczej i będzie od niej zależna. Wysokość składki zdrowotnej przestawienie więc być stałą kwotą.

Składka zdrowotna a opodatkowanie na zasadach ogólnych i podatek liniowy

Przedsiębiorca, która korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych zauważy zmianę w wysokości składki zdrowotnej w zależności od osiąganego miesięcznie dochodu. Szczegóły w tabelach:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych:

Wysokość osiąganego miesięcznie dochodu Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
3 010 zł 270,9 zł
5 000 zł 450 zł
7 000 zł 640 zł
8 000 zł 720 zł
10 000 zł 900 zł
12 000 zł 1080 zł
13 000 zł 1170 zł
15 000 zł 1350 zł
20 000 zł 1800 zł
30 000 zł 2700 zł

Opodatkowanie podatkiem liniowym:

Wysokość osiąganego miesięcznie przychodu Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
5 510 zł 270,9 zł
8 000 zł 392 zł
10 000 zł 490 zł
12 000 zł 588 zł
13 000 zł 637 zł
15 000 zł 735 zł
20 000 zł 980 zł
30 000 zł 1470 zł

Składka zdrowotna a karta podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W przypadku karty podatkowej miesięczna składka zdrowotna wyniesie 270,9 zł do minimalnego wynagrodzenia 3010 zł. Składkę zdrowotną dla ryczałtu prezentuje tabela:

Wysokość osiąganego rocznie przychodu Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne
do 60 000 zł 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
do 300 000 zł 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
powyżej 300 000 zł  180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zł

Aby nie pomylić się w wysokości koniecznej do odprowadzenia składki miesięcznej na stronie internetowej ZUS ma być dostępny kalkulator, który ułatwi obliczenia.

Zmiana terminów 

Nowe przepisy w zakresie składki zdrowotnej to nie tylko zmiana sposobu jej wyliczania ale i rownież nowe terminy przekazywania dokumentów potrzebnych do rozliczenia składki oraz opłacania składek. Zmiany nie obejmą jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. W tym przypadku termin do 5. dnia miesiąca następnego pozostaje bez zmian.

Dla pozostałych podmiotów termin będzie zależny od posiadanej osobowości prawnej, czyli:

  • do 15. dnia miesiąca następnego spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia,
  • do 20. dnia miesiąca następnego pozostali podatnicy w tym spółki osobowe i opłacający składki tylko za własne ubezpieczenia.

Zwolnienia ze składki zdrowotnej

Osobami zwolnionymi z obowiązku rozliczania się ze składki zdrowotnej będą duchowni, osoby, które składają dokumenty za nianie oraz osoby, które podlegają dobrowolnie ubezpieczeniom rentowym i emerytalnym.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.12.2021

składka zdrowotna 2022