Ryczałt ewidencjonowany – co to jest, dla kogo i jakie są limity?

Co to jest jest ryczałt ewidencjonowany?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych znany jest również jako ryczałt ewidencjonowany. To uproszczona forma opodatkowania, z której przedsiębiorcy często korzystają. Opodatkowaniu podlegają przychody uzyskiwane z wykonywanej działalności gospodarczej. Stawka podatku jest preferencyjną co jest jego dużą zaletą. Jednak ryczałt to forma opodatkowania, z której nie każdy przedsiębiorca może skorzystać. 

Dla kogo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Uproszczona forma opodatkowana jaką jest ryczałt ewidencjonowany przeznaczony jest dla:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw w spadku,
 • spółki cywilne osób fizycznych,
 • spółki jawne osób fizycznych.

Ryczałt to forma, z której skorzystają również podatnicy posiadający przychody (poza działalnością gospodarczą) z dzierżawy, najmu bądź umowy o podobnym charakterze.

Kto nie skorzysta z ryczałtu?

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanych nie jest przewidziane m.in. dla usług:

 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,
 • związanych z leśnictwem,
 • finansowych, prawnych, rachunkowo-księgowych,  doradztwa podatkowego i ubezpieczeniowych,
 • fotograficznych specjalistycznych,
 • administracji publicznej i obrony narodowej
 • związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją.

Pełen wykaz usług wyłączonych znajduje się w załączniku nr 2 do Ustawy o zryczałtowaym podatku dochodowym. 

Ryczałt to forma, z której nie skorzystają także osoby zmieniające w danym roku podatkowym działalność z prowadzonej samodzielnie na zarządzaną wspólnie z małżonkiem lub odwrotnie (gdy spółka zarządzana z małżonkiem prowadzona będzie przez jednego małżonka samodzielnie. Dodatkowo w sytuacji przejęcia działalności przed jednego małżonka od drugiego (gdy chociaż jeden z małżonków opłacał  przed zmianą podatek dochodowy na zasadach ogólnych).

Ważny limit przy ryczałcie

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania prowadzonej działalności musi spełniać określony Ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne limit osiąganych przychodów. Ustawa wyróżnia dwa warunki:

 • działalność w poprzednim roku podatkowym była prowadzona wyłącznie samodzielnie, a przychód z niej wyniósł nie więcej niż 250 000 euro bądź w postaci spółki, a suma przychodów wspólników z działalności nie przekroczyła 250 000 euro;
 • bez względu na wysokość osiąganych przychodów, jeżeli działalność zostanie rozpoczęta w danym roku podatkowym i przedsiębiorca nie korzysta z karty podatkowej.

Kurs euro przeliczany jest na polski złoty według średniego kursu euro, który został ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października z roku poprzedniego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.01.2020

ryczałt ewidencjonowany