Składka zdrowotna 2021

Rok 2021 przyniósł podwyżkę składki na ubezpieczenie zdrowotne i nie tylko. Z artykułu dowiesz się od czego zależy wysokość składki zdrowotnej w roku 2021. Ile wynosi składka zdrowotna 2021 oraz inne składki płacone ZUS. 

Od czego zależy wysokość składki zdrowotnej w 2021 roku?

program do faktur 2023

Kwota składki zdrowotnej w 2021 roku uzależniana jest od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku 2020. Kwota obejmuje również wypłaty z zysku i brane jest pod uwagę tylko 75% kwoty.  Jest to podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2021. Kwotę co roku podaje Prezes GUS (Głównego Urzędu Statystycznego).

Ile wynosi składka zdrowotna 2021?

Aby wyliczyć podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone do ZUS należy wskazaną przez Prezesa GUS kwotę, czyli 5656,51 zł pomnożyć przez 75%, w efekcie czego otrzymamy kwotę 4242,38 zł. Do wyliczenia kwoty składki zdrowotnej, jaką zapłacą przedsiębiorcy od stycznia do grudnia 2021 roku należy kwotę 4242,38 zł pomnożyć prze 9%. Składka zdrowotna 2021 wyniesie więc 381,81 zł. 

Wzrost składek na ubezpieczenia społeczne

W roku 2021 zmieniły się również składki na ubezpieczenia społeczne. Więcej informacji tutaj: https://www.mega-tech.com.pl/skladki-zus-2021/. Grupa I oprócz wspomnianych składek zapłaci również składkę wypadkową w wysokości 14,03 zł. W przypadku grupy II jest to kwota 52,70 zł.

Łączna suma składek ZUS 2021 dla przedsiębiorców (bez składki na Fundusz Pracy) z grupy:

  • I wyniesie 627,01 zł (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) lub 647,59 zł (gdy przedsiębiorca opłaca dobrowolne ubezpieczenie chorobowe),
  • II wyniesie 1380,18 zł (gdy przedsiębiorca nie opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe) bądź 1457,49 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym).

Kwota składki na Fundusz Pracy w roku 2021 dla grupy:

  • I to 20,58 zł
  • II to 77,31 zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 03.02.2021

składka zdrowotna 2021