+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Raport kasowy – pigułka informacji

Czym się raport kasowy?

Raport kasowy jest dokumentem księgowym. Stosuje się go w obrocie gotówkowym w celu udokumentowania w sposób chronologiczny operacji kasowych w przedsiębiorstwie. Raport gotówkowy nie jest raportem z kasy fiskalnej. Raport gotówkowy przedstawia stan gotówki w kasie. Przedsiębiorstwo sporządzają raport kasowy z różną częstotliwością. Wszystko zależy od ilości przeprowadzonych operacji kasowych. Można spotkać raporty kasowe dzienne, kilkudniowe lub miesięczne.

program do faktur 2022

Nasza firma w ofercie posiada program do raportu kasowego, który jest  darmowy przez 7 dni, dzięki czemu mogą Państwo bezpłatnie wypróbować wszystkie funkcje.

Co wchodzi w skład raportu kasowego?

Chcąc przygotować raport gotówkowy przedsiębiorca powinien zestawić w kolejności chronologicznej wszystkie dowody księgowe, które obrazują przepływ środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Tymi dowodami mogą być np.:

 • dokument KP (kasa przyjęła) i KW (kasa wydała),
 • faktury,
 • lista płac,
 • umowa o dzieło,
 • rachunki z umów zlecenie,
 • wnioski o wypłatę zaliczek na podróże służbowe,
 • polecenia wpłat i wypłat z tytułu rozliczeń podróż służbowych.

Jakie elementy muszą być widoczne na raporcie kasowym?

Przedsiębiorca, który przygotowuje raport kasowy musi na nim zawrzeć następujące informacje:

 • dane firmy np. pieczątka firmowa,
 • numer raportu kasowego,
 • nazwa rejestru,
 • dane o stanie kasy (poprzednim oraz obecnym) i obrotach,
 • okres, za który sporządzany jest raport kasowy,
 • rejestr operacji w porządku chronologicznym (treść, numer dowodu źródłowego, datę oraz oznaczenie osoby pobierającej bądź  wpłacającej środki pieniężne),
 • numer konta przeciwstawnego – numery kont dla operacji gospodarczych ujętych w raporcie zgodnie z zasadą podwójnego zapisu,
 • liczba załączników KW i KP,
 • podpis kasjera,
 • data sporządzenia i zatwierdzenia raportu.

Czym jest nadwyżka lub niedobór kasowy?

Raport kasowy i dedykowany program do sporządzenia go musi zawierać dane o jego stanie początkowym i końcowym. Po zsumowaniu wszystkich przychodów i rozchodów stan gotówki w raporcie kasowym musi być zgodny z tym posiadanym faktycznie. Możliwe różnice spowodują powstanie nadwyżki lub niedoboru w kasie.

Nadwyżka wiąże się z sytuacją, gdy fizycznie gotówki jest więcej niż wykazuje to raport kasowy. Oznacza to, że nadwyżkowa gotówka nie została udokumentowana żadnymi przychodowymi dowodami kasowymi.

W przypadku niedoboru gotówki w kasie firmy, program wykazuje wszelkie nieprawidłowości. Sutuacja ta ma miejsce gdy rozchód gotówki z kasy nie został udokumentowany dowodem księgowym. W tej sytuacji często niedobór obciąża kasjera. 

Raport gotówkowy sporządza się w dwóch egzemplarzach. Kopia raportu zostaje w kasie.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.02.2020

raport kasowy