PW – co oznacza przyjęcie wewnętrzne?

PW to nic innego jak dokument magazynowy wskazujący na przyjęcie towaru na magazyn w postaci wyrobu gotowego powstałego w procesie produkcji. Przyjęcie wewnętrzne wystąpi więc w firmie posiadającej magazyn, w obrębie którego zachodzą różne procesy.

program do faktur 2023

Dokument PW wystąpi w przedsiębiorstwie, które przyjmuje towary lub materiały od jednostki wchodzącej w skład firmy. Przedsiębiorstwo takie często ma charakter produkcyjny – firma najpierw wytwarza produkt gotowy i następnie w drodze przemieszczenie magazynowego przyjmuje je na magazyn. 

PW spowoduje zwiększenie stanów magazynowych w ilości wskazanej na dokumencie oraz w odpowiadającej im wartości. Dokument ten nie obliguje do wskazania kontrahenta, gdyż do przyjęcia wewnętrznego magazynowego dochodzi w obrębie tej samej firmy. 

Przyjęcie wewnętrzne nie skutkuje koniecznością zapłaty, dlatego na wystawionym dokumencie nie będzie widoczna wartość podatku VAT.

W MEGA-TECH posiadamy program magazynowy, który umożliwi wystawienie przyjęcia wewnętrznego. Więcej na stronie: PW.

pw definicja