+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Karuzela podatkowa

Kontrahenci nie zawsze postępują uczciwie, w konsekwencji dochodzić może do różnych wyłudzeń podatkowych w tym VAT. Najpoważniejszymi oszustwami są tzw. transakcje karuzelowe dokonywane pomiędzy podmiotami pochodzącymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W artykule opisujemy m.in. czy jest karuzela podatkowa? Jakie podmioty biorą w niej udział? Więcej poniżej.

Co to jest karuzela podatkowa?

Mianem karuzeli podatkowej określamy zjawisko, w którym dochodzi do oszustwa w celu uchylenia się od obowiązku zapłaty podatku VAT należnego lub też uzyskania nieuprawnionego zwrotu tego podatku.

Karuzela podatkowa to system, w którym towar o znacznej wartości i niewielkim gabarycie kilkukrotnie jest wywożony z Polski i do niej wraca, zachodzi więc zjawisko karuzeli, stąd też nazwa tego wyłudzenia. Przykładem takiego towaru może być telefon komórkowy. W obieg towaru bardzo często zaangażowanych jest kilka lub klikanaście podmiotów, które stwarzają pozory przeprowadzania legalnych transakcji. Firmy, które biorą udział w transakcjach wyłudzają wówczas VAT i występują do urzędu o wysokie zwroty podatku (we wcześniejszych etapach nie zostaje odprowadzony podatek VAT). Wartościowy towar krąży więc pomiędzy podmiotami a następnie wraca do swojego pierwotnego ogniwa (sprzedawcy z pierwszego ogniwa łańcucha dostaw). Niektóre transakcje karuzelowe przeprowadzane są nawet bez użycia towaru, wówczas pomiędzy zaangażowanymi podmiotami krąży jedynie dokumentacja.

Jakie podmioty biorą udział w transakcji?

W karuzeli podatkowej przeważnie biorą udział podmioty świadome popełnianych czynów będących wyłudzeniami. Zdarzyć się jednak może, że do karuzeli zostanie wprowadzony podmiot, który nie jest tego świadomy. Jeżeli czyn zostanie popełniony nieumyślnie wówczas nie jest oczywistym, że podmiot nieświadomy nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Przyjmuje się bowiem, że sprawca, który nie zachował należytej ostrożności i staranności podczas zawierania transakcji może odpowiadać za powstałe  wyłudzenie podatkowe. 

Wśród pomiotów biorących udział w karuzeli podatkowej wyróżnia się takie jak:

  • znikający handlowiec,
  • bufor,
  • broker i
  • kanał dystrybucyjny inaczej spółka kanałowa. 

Spółka wiodąca zwana również kanałową lub kanałem dystrybucyjnym odpowiada za sterowanie całym oszustwem opartym na karuzeli podatkowej. Podmiot ten dysponuje odpowiednim kapitałem, prowadzi księgowość, rozlicza się z zobowiązań podatkowych wobec państwa oraz dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów zwolnionych z VAT do znikającego handlowca, który jest zarejestrowany w innym państwie UE.

Znikający handlowiec to podatnik, który został zarejestrowany do celów VAT. Taka osoba nabywa towar fizycznie lub symuluje to nabycie, po czym go zbywa naliczając podatek VAT i otrzymując należność, a przy tym nie odprowadzając podatku do budżetu państwa. Zadaniem takiego podmiotu jest wystawianie faktur VAT a nie prowadzenie działalności gospodarczej. 

Bufor pośredniczy miedzy znikającym handlowcem a podmiotem, który realizuje zyski, czyli tzw. brokerem. Zadaniem bufora jest uwiarygadnianie przeprowadzanych transakcji, ta aby nie wyglądały one na podejrzane, żeby zakłócić wszelkie kontrole i całościowe wykrycie tego procederu. Często buforem jest spółka dobrze znana na rynku ciesząca się rzetelną opinią wśród kontrahentów.

Broker to nabywca towaru od bufora, jest zarejestrowany w tym samym kraju co znikający handlowiec. Jest ostatnim ogniwem w łańcuchu dostaw, który dokonuje dostaw WDT do spółki wiodącej. Krąg się zamyka. Broker stosuje stawkę 0% VAT, dzięki czemu będzie mógł wystąpić o zwrot tego podatku lub zmniejszyć zobowiązania podatkowe. Wyłudza więc podatek VAT, który nie został zapłacony przez znikającego podatnika.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 01.04.2020

karuzela podatkowa