Jak założyć firmę?

Osoby, które mają pomysł na własny biznes z pewnością nie raz zadawały sobie pytanie jak założyć firmę? Warto znać niezbędne do wypełnienia formalności. Chcemy w kilku krokach przybliżyć proces zakładania własnej działalności gospodarczej.

Wpis do CEIDG

Pierwszym i podstawowym krokiem na drodze do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej jest konieczność złożenia wniosku o wpis do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Przyszły przedsiębiorca może złożyć go osobiście w urzędzie gminy bądź elektronicznie. Wpis do CEIDG dokonywany jest bezpłatnie. Wypełniając wniosek przyszły przedsiębiorca będzie proszony o podanie informacji takich jak:

 • nazwa firmy – unikalna, nie funkcjonująca na rynku (często z imieniem i nazwiskiem przedsiębiorcy),
 • adres firmy,
 • numer NIP oraz PESEL,
 • kod PKD czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności (składający się z pięciu znaków określający rodzaj działalności),
 • adres mailowy, 
 • numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie),
 • rodzaj opodatkowania (do wybory cztery formy opodatkowania działalności),
 • data rozpoczęcia prowadzonej działalności – data może być późniejsza niż, ta składania wniosku. Ważne szczególnie gdy przyszły przedsiębiorca chce skorzystać np. z ulgi ZUS na start,
 • dane rachunków bankowych.

Wybór formy opodatkowania

Podczas składania wniosku o wpis do CEIDG przedsiębiorca proszony będzie o deklarację wybranej przez siebie formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej. Określa się również sposób w jaki będą płacone zaliczki na podatek czy kwartalnie czy miesięcznie. Przyszły przedsiębiorca ma do wybory cztery podstawowe rodzaje opodatkowania: 

 • na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem skali podatkowej 18 % lub 32%
 • według stawki liniowej 19%
 • karta podatkowa,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rejestracja do ZUS

Przyszły przedsiębiorca podczas składania wniosku o wpis do CEIDG zostanie automatycznie zgłoszony do ZUS jako płatnik składek. Dodatkowo przedsiębiorca powinien zgłosić się do ubezpieczeń ZUS siebie oraz osoby współpracujące i pracowników. W przypadku jednoosobowej działalności przedsiębiorca może zrobić zgłoszenie online podczas rejestracji firmy lub w urzędzie (ma na to 7 dni od daty rozpoczęcia działalności). Podczas zgłoszenie przedsiębiorca może skorzystać z ulg jeżeli mu przysługują np. ulgi na start.

Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Jeżeli przedsiębiorca planuje otworzenie spółki rejestrowanej w KRS lub cywilnej, wówczas będzie musiał dokonać odpowiedniego zgłoszenia do US. Jeżeli przyszły przedsiębiorca zgodnie z obowiązującymi przepisami zobligowany będzie do odprowadzania podatku VAT, bądź chce być dobrowolnie płatnikiem VAT, wówczas taki fakt musi również zgłosić w US. Dodatkowo jest konieczność rejestracji jak podatnik VAT-UE, jeżeli przedsiębiorca chce w ramach prowadzonej działalność dokonywać zakupów usług od firm z UE i rozliczać VAT od przeprowadzonej transakcji.

Pozostałe ważne obowiązki

Przedsiębiorca, który chce prowadzić działalność wymagającą dodatkowych zezwoleń powinien uzyskać wpis do rejestrów działalności regulowanej jeżeli jest to wymagane. Z dodatkowych obowiązków przedsiębiorca musi założyć firmowy rachunek bankowy, który będzie służył mu do prowadzenia transakcji z użyciem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) lub np. jeżeli wymaga tego prowadzona działalność zakupić i zarejestrować kasę fiskalną.

W przypadku przedsiębiorców, którzy zdecydują się na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów powinni oni sporządzić spis z natury na dzień rozpoczęcia prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponad to niezbędny będzie program do faktur, który pozwoli szybko i bezpiecznie wystawiać dokumenty. W naszej ofercie posiadamy program do fakturowania Faktura Small Business i program do wystawiania faktur z magazynem Faktura Small Business Handel. Zachęcamy do zapoznania się z ich funkcjonalnościami podczas darmowego testowania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 01.08.2019

jak założyć firmę