+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Czym jest CEIDG?

CEIDG to Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w sposób elektroniczny. Platforma ta jest spisem przedsiębiorców, a dostęp do zgromadzonych o nich informacji jest BEZPŁATNY.

Jaki akt prawny reguluje Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej?

Zagadnienia związane z CEIDG zostały uregulowane w Ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Jakie są zadania CEIDG?

Do głównych zadań Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy:

  • ewidencjonowanie osób będących osobami fizycznymi,
  • dostarczanie informacji o podmiotach gospodarczych zgodnie z obowiązującą ustawą,
  • umożliwienie korzystania z bezpłatnie dostępnych danych
  • umożliwienie identyfikacji zmian (i ich terminu) jakie podmiot wprowadził w zakresie wpisu do ewidencji.

Kto podlega wpisowi?

Do CEIDG wpisywane są:

  • osoby fizyczne będące wspólnikami spółek cywilnych lub osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo,
  • inne podmioty, również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wpisane do KRS.

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest obligatoryjny!

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

ceidg co to