Jak wystawić fakturę korygującą?

Jak wystawić fakturę korygującą?

Pomoc - Wystawianie dokumentów | 0 komentarzy

Zaznaczamy przyciskiem myszy w oknie głównym programu fakturę, którą chcemy skorygować, klikamy „Wystaw Fakturę Korektę” (po lewej stronie okna głównego) lub rozwijamy pasek pod prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Wystaw fakturę korektę” -> klikamy ‚Koryguj’ przy pozycji, którą chcemy zmienić -> korygujemy ilość lub cenę (np. jeśli klient zwrócił nam towar to w ilość wpisujemy 0), ewentualnie zmieniamy pozostałe parametry -> zapisujemy. Faktura korygująca jest wystawiona.

Inne podobne tematy

Jak przenieść program na inny komputer?

W celu przeniesienia programu na inny komputer wystarczy skopiować cały katalog MEGA-TECH (domyślnie znajdujący się on na dysku C:\) na nośnik, np. płytę CD czy pendrive`a i  później z tego nośnika skopiować na drugi komputer. Po przekopiowaniu należy sprawdzić czy...

Oceń nas