Czy można anulować paragon?

Anulowanie paragonu – czy można to zrobić?

Przedsiębiorcy, którzy na co dzień posługują się kasą fiskalną i wystawiają paragony fiskalne mogą popełnić różne błędy, które oczywiście są możliwe do skorygowania, poprzez anulowanie błędnego paragonu fiskalnego.

Jeżeli nabywcą sprzedawanego np. towaru X jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub rolnik ryczałtowy, wówczas sprzedawca rejestruje transakcję na kasie fiskalnej wystawiając jednocześnie paragon.

Podczas transakcji może dojść do powstania błędu w:

  • stawce podatku VAT,
  • kwocie sprzedaży,
  • dacie ewidencji,
  • liczbie i rodzaju towaru lub usługi.

Operacji takiej nie da się wycofać bądź poprawić w kasie fiskalnej. Możliwe wówczas rozwiązanie to anulowanie paragonu fiskalnego.

Jak anulować paragon fiskalny?

Przedsiębiorca, który posługuje się kasą fiskalną zobligowany jest jednocześnie do prowadzenia dwóch ewidencji:

  • zwrotów i reklamacji,
  • oczywistych pomyłek.

Przepisy wprost nie wskazują wymogów odnośnie wyglądu prowadzonych ewidencji. Ważne są przede wszystkim dane, które powinny znaleźć się w takiej ewidencji. Wpis do ewidencji oczywistych pomyłek to sposób na anulowanie paragonu fiskalnego. Zapis powinien zawierać:

  • wartość sprzedaży brutto,
  • kwotę podatku VAT od nieprawidłowo zewidencjonowanej sprzedaży,
  • krótki opis przyczyny błędu wraz z okolicznościami,
  • oryginał paragonu.

Taki sposób ewidencji pozwala na prawidłowe wprowadzenie korekty do Księgi Przychodów i Rozchodów.

Paragon z prawidłowymi danymi należy ponownie wprowadzić do kasy fiskalnej.

anulowanie paragonu