Zwolnienie z PIT dla młodych

Nowa ulga podatkowa – Bez PIT dla młodych

Sejm uchwalił nową ulgę podatkową, czyli zwolnienie z PIT dla młodych skierowaną dla osób do 26 roku życia osiągających przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy czy stosunku pracy nakładczej. Ulga dotyczy braku odprowadzania składek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Młodzi ludzie otrzymają więc wyższe wynagrodzenie. Zmiana będzie wprowadzona od 01.08.2019.

Warunki potrzebne do skorzystania z nowej ulgi

Ulga dla młodych, jak sama nazwa wskazuje obejmie grupę zatrudnionych osób do 26 roku życia. Otrzymywane od 01.08.2019 wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy zlecenie nie będzie pomniejszane o składki na PIT. Aby taka sytuacja mogła mieć miejsce jednym z warunków jest kwota wynagrodzenia, która nie może przekroczyć pierwszego progu podatkowego zgodnego ze skalą podatkową, czyli 85 528 zł rocznie. Drugim jest wiek zatrudnionego, ponieważ po ukończeniu 26 roku życia osoba zatrudniona będzie zobowiązana do rozliczania się z podatku PIT. Graniczną datą, do której zwolnienie będzie obowiązywać jest miesiąc ukończenie 26 roku życia. Od kolejnego miesiąca zatrudniony będzie obligatoryjnie podatnikiem PIT.

Ze zwolnienie nie będzie mogła skorzystać osoba, która skończyła 26 rok życia, bądź jest przed tym wiekiem, ale zawarła umowę o dzieło lub otworzyła własną działalność gospodarczą.

Płatnik nie będzie miał obowiązku odprowadzania składek na PIT jeżeli młody podatnik złoży odpowiednie oświadczenie, które będzie informacją, że jego dochody w całości podlegają zwolnieniu z PIT. Podatnik, który nie złoży oświadczenia otrzyma zwrot z tytułu wprowadzonej ulgi w zeznaniu rocznym za 2019. Od początku roku 2020 oświadczenie nie będzie wymagane. Młody pracownik otrzyma wynagrodzenie, z którego nie zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy.

Limit przychodu

Wspomniany limit osiągniętych przychodów rocznych, czyli 85 528 zł, za rok 2019 będzie mniejszy, ponieważ zmiana ma obowiązywać od 01.08.2019. W tej sytuacji tylko 5 ostatnich miesięcy kalendarzowych w roku podatkowym 2019 zostanie objęte ulgą. Kwota graniczna wyniesie więc 35 636,67 zł. Limit będzie obowiązywał niezależnie od ilości podpisanych umów oraz płatników.

UWAGA!

1. Jeżeli osiągany przychód miesięczny przekroczy wskazaną kwotę graniczną w przeliczeniu na miesiąc, wówczas płatnik zobowiązany jest do pobrania składek na podatek dochodowy PIT i wpłacenia ich do Urzędu Skarbowego od powstałej nadwyżki.

2. Ulga dotyczy jedynie składek na PIT, pozostałe składki ZUS i NFZ nadal obowiązują, zgodnie z wcześniej przyjętymi zasadami. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

zwolnienie z pit