+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Zmiany w CIT w 2017 roku?

22 lipca 2016r. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którego celem jest obniżenie stawki podatku CIT dla najmniejszych podatników z 19% do 15%.

5 września zostały przyjęte poprawki i teraz ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta Andrzeja Dudy oraz na publikację w Dzienniku Ustaw. W życie ma wejść 1 stycznia 2017 roku.

Dla kogo?

Wprowadzone zmiany mają dotyczyć małych podatników. Małych czyli jakich? Zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. (przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł). Według rządu takich podatników jest w Polsce prawie 400 tys., to jest około 90% podatników CIT. Z nowych zasad będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy dopiero zakładają działalność gospodarczą. Projekt zawiera przepisy, które uniemożliwią skorzystanie z preferencyjnej stawki podatkowej przedsiębiorcom, którzy podzielą firmę po to, aby skorzystać z obniżonej stawki CIT.

Jaki mają cel?

Głównym celem nowelizacji ustawy jest wsparcie małych firm mających problem z konkurencją dużych przedsiębiorstw oraz pozyskaniem kapitału na inwestycje. Zmiany pozwolą na zachowanie większej części dochodu w firmy, co wpłynie pozytywnie na jej rozwój oraz zwiększy konkurencyjność.

Rząd liczy, że w dalszej perspektywie, przyczyni się to do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego całego kraju oraz poprawy warunków wzrostu przedsiębiorczości młodych i dobrze wykształconych Polaków.

Co z budżetem państwa?

Szacuje się, że zmiana stawki opodatkowania podatkiem CIT z 19 na 15% spowoduje zmniejszenie przychodu budżetu państwa o około 270 mln zł rocznie. Jednakże, rząd liczy na skompensowanie tej kwoty dochodami osiągniętymi z wprowadzenia mechanizmów uszczelniających system podatkowy, między innymi ograniczenie stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Ma to zapobiec wymiany udziałów, gdy jej głównym celem jest uchylenie się od opodatkowania.

Wysyłanie
Recenzja użytkownika
4.99 (1563 votes)