Zmiana formy opodatkowania od 2019 roku

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność zobowiązani są do wyboru formy opodatkowania osiąganych dochodów. Chociaż wybór najlepszego rozwiązania często jest nieoczywisty, to dopuszcza się możliwość zmiany obowiązującej formy.

Jeszcze do 2018 roku włącznie przedsiębiorcy mogli dokonać ewentualnej zmiany formy opodatkowania dochodów tylko do 20 stycznia rozpoczętego roku podatkowego. Rok 2019 przynosi modyfikację tego termin. W wyniku zmiany ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik składa oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym został osiągnięty pierwszego w roku podatkowym przychód.

Przykład dla działalności gospodarczej rozpoczętej przed 2019 rokiem

Pan Jan podczas zakładania pozarolniczej działalności gospodarczej w 2018 wybrał jako formę opodatkowania progresywną skalę podatkową (podatek 18% lub 32% w zależności od osiągniętego dochodu). Następnie podjął decyzję o zmianie – chce oby jego dochody były opodatkowane według liniowej skali podatkowej równej 19%. Składa w tym celu stosowane pisemne oświadczenie o wyborze tej formy do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla jego działalności.

Możliwe sytuacje:

  • oświadczenie było złożone do 31.12.2018 roku (włącznie) – dokument jest ważny. Nie ma potrzeby ponownego składania zawiadomienie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym,
  • oświadczenie nie zostało jeszcze złożone – podatnik ma czas do 21.01.2019 r. (właściwy termin to 20.01.2019 roku, jednak w bieżącym roku jest to dzień wolny od pracy) jeżeli do tego czasu osiągnie pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Przykład dla działalności gospodarczej otworzonej w 2019 roku

Pani Monika otworzyła 09.01.2019 roku pozarolniczą działalność gospodarczą i chce skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym. W tej sytuacji pani Monika nie musi składać oświadczenia do 21.01.2019 roku. Kluczowy staje się miesiąc osiągnięcia pierwszego przychodu. Jeżeli będzie miał on miejsce:

  • w styczniu – pani Monika ma czas na złożenie oświadczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego do 20.02.2019 roku.
  • w lutym – pani Monika jest zobowiązana do złożenia oświadczenia do 20.03.2019 roku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

 

zmiana formy opodatkowania