+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Zawieszenie działalności gospodarczej

Prowadzenie biznesu to trudne zadanie, które wymaga dużej uwagi. Dopilnowanie wszystkich formalności oraz ciągłe szukanie sposobów na rozwój firmy tak, by na bieżąco regulować zobowiązania oraz wypracowywać zysk może przerosnąć każdego przedsiębiorcę. Przejściowe problemy z płatnościami zaliczek na podatek czy składek ZUS a do tego szereg spraw osobistych, które wpływają na brak czasu by poświęcić go firmie mogą skłonić przedsiębiorcę do podjęcia decyzji jaką jest zawieszenie działalności gospodarczej.

Co to jest zawieszenie działalności gospodarczej?

Zawieszenie działalności gospodarczej to pojęcie, które wiąże się z możliwością tymczasowego nieprowadzenia firmy. Rozwiązanie to jest przejściowe ponieważ firma nie jest zamykana lecz na pewien, określony przepisami czas ulega zawieszeniu. Przedsiębiorca, który skorzysta z tej możliwości nie opłaca w okresie zawieszenia firmy zaliczek na podatek dochodowy czy składek ZUS. Nie ma również obowiązku składania deklaracji VAT. Podczas zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może co prawda prowadzić firmy, jednak ma prawo do przeprowadzania czynności mających na celu zachowania bądź zabezpieczenia źródeł przychodów. Możliwe jest chociażby przyjmowanie przychodów z tytułu umów zawartych sprzed okresu zawieszenia firmy.

Minusem zawieszenia działalności jest z pewnością wspomniany brak możliwości prowadzenia firmy tak by osiągać na bieżąco przychody. Termin zawieszenia firmy wliczany jest również w okres tzw. Małego ZUS-u. Dodatkowo zawieszając działalność przedsiębiorca utraci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, chorobowego i wypadkowego. Z ubezpieczeń zostaną również wyrejestrowaniu wszyscy członkowie rodziny oraz współpracownicy.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Chcąc zawiesić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca powinien złożyć do urzędu gminy lub miasta formularz CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej. Dotyczy to jednoosobowych działalności gospodarczych. W przypadku spółek cywilnych zawieszenie musi zostać zgłoszone do CEIDG przez wszystkich wspólników. Dodatkowo konieczne jest zgłoszenie zawieszenia do Głównego Urzędu Statystycznego (numer REGON) na druku RG-OP oraz urzędu skarbowego poprzez formularz NIP-2. Pozostałe spółki zgłaszane są do KRS. 

Stosowne formularze o zawieszenie działalności mogą być złożone w formie papierowej lub elektronicznej. Ostatnia forma wymaga potwierdzenia poprzez złożenie podpisu w sposób, który akceptuje system CEIDG (umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby oraz czasu złożenia wniosku) np. za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Jaki jest termin zawieszenia działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na termin nieokreślony bądź określony, jednak nie krótszy niż 30 dni (w przypadku spółek wpisanych do KRS od 30 dni do 24 miesięcy).

Jeżeli przedsiębiorca uzna, że jest gotów powrócić do prowadzenia działalności gospodarczej wówczas może złożyć wniosek o wznowienie działalności gospodarczej.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 03.02.2020

Zawieszenie działalności gospodarczej