Work Life Balance – definicja, dyrektywa UE, WLB w Polsce

Czy praca 12h na dobę, w weekend i podczas urlopu to dobre rozwiązanie? Oprócz rosnących ambicji zawodowych czy potrzeby robienia kariery, warto skupić się również na realizacji swoich pasji czy spędzeniu czasu z rodzinom i przyjaciółmi. Te dwie potrzeby – pracy i odpoczynku dostrzegają również firmy zatrudniające pracowników. Przedsiębiorstwa te często decydują się na wprowadzenie do struktur polityki work life balance. Czym ona jest? Dlaczego zmieniło się podejście do czasu pracy i zaangażowania pracownika poza jej godzinami? Wyjaśniamy w artykule.

program do faktur 2023

Work life balance co to jest? 

Koncepcja work-life balance to idea, która zakłada zarządzanie czasem w taki sposób, aby odnaleźć równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Work life balance to odpowiedź na coraz częstsze problemy społeczne jakimi są pracoholizm czy wypalenie zawodowe. Zgodnie z tą koncepcją należy dążyć do stanu, w którym nastąpi zgoda pomiędzy podstawowymi wartościami, wizjami i zaplanowanymi celami. WLB nie oznacza pracy tylko i wyłącznie 8h/ dziennie i następnie całkowite wyłączenie się z pracy. W wyniku różnych okoliczności może zajść potrzeba zostania dłużej w pracy. WLB należy rozumieć jako równowagę pomiędzy dwoma sferami pracy i życia osobistego, żadna z nich nie powinna być dominująca nad drugą.

Dlaczego wprowadza się koncepcję work-life balance?

WLB zakłada, że pracodawca docenia swojego pracownika, dba o jego zadowolenie z wykonywanej pracy i dobre samopoczucie. Jest to szczególnie ważne, gdy występuje duża konkurencja na rynku pracy i trudno jest nawiązać współpracę z wykwalifikowanym pracownikiem (wiele firm jest zainteresowanych zatrudnieniem takiej osoby). Jeżeli firma stawia pracownikowi wysokie progi do osiągnięcia wyższej pozycji zawodowej, co za tym idzie wyższego wynagrodzenia i tym samym wewnętrznie nie stwarza warunków do rozwoju, odpoczynku, realizacji osobistych marzeń, wówczas może stracić taką osobą. Pracownik, który będzie w pracy zmęczony i jednocześnie zniechęcony brakiem czasu na realizację potrzeb nie związanych z miejscem pracy może być mniej wydajny. Dlatego chcąc zatrzymać w przedsiębiorstwie doświadczone osoby warto skupić się na idei work-life balance.

Work-life balance w praktyce. Jak wprowadzić WLB w firmie?

Koncepcja WLB to np. elestyczność w zakresie godzin pracy. Niektóre przedsiębiorstwa oferują pracownikowi rozpoczęcie pracy w godzinach od 7 do 9 czy pracę w piątek o godzinę krócej. Firmie powinno zależeć na tym, aby pracownik wykonał swoje obowiązki, jeżeli jest to zachowane to godziny pracy stają się kwestią drugoplanową. Ponad to coraz popularniejszym rozwiązaniem jest tzw. praca zdalna. Pracownik może uzgodnić z pracodawcą, że np. 5 dni w miesiącu wykonywanie obowiązków związanych z pracą będzie odbywać się z domu. Innym sposobem na promowanie idei work-life balance w firmie jest chociażby umożliwienie pracownikowi wyjścia w sprawie prywatnej w godzinach pracy. Istotne jest również wsparcie pasji pracowników, np. tworzenie kół zainteresowań, co pozwala odpocząć od pracy, poświęcić czas na swoje pasje i dodatkowo integruje pracowników.

Jakie są korzyści z work life balance?

Oprócz wymienionych wyżej korzyści z pracy w oparciu o idee work-life balance takich jak: integracja z innymi pracownikami, wypoczynek i większe zadowolenie dostrzec można też inne. Pracownik, który ma stworzoną przestrzeń do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest bardziej produktywny i zaangażowany, czuje większą satysfakcję z wykonywanej pracy, ma więcej energii do działania. Wykonywanie obowiązków związanych z pracą staje się przyjemne, gdy zatrudniony mógł się odpowiednio zregenerować i poświecić swoim zainteresowaniom. Przyczynić się to może do zmniejszenia liczby zwolnień lekarskich L4, branych z uwagi na chociażby wypalenie zawodowe czy innych nieobecności. WLB przyczynia się także do spadku rotacji pracowników. Zadowolony i wypoczęty pracownik, któremu pracodawca umożliwia zachowanie harmonii między pracą a życiem poza nią będzie chętnie wykonywał swoje obowiązki i nie będzie zainteresowany poszukiwaniem nowego lepszego miejsca do pracy. Wprowadzenie koncepcji WLB pozwala dodatkowo poprawić wizerunek pracodawcy u przyszłych aplikujących na oferowane stanowiska.

Dyrektywa work-life balance UE

Unijna dyrektywa work life balanace porusza przede wszystkim kwestie związane z rodzicielstwem. W Polsce przepisy powinny zostać wprowadzone do 02.08.2022 r. Chociaż implementacje nie zostały jeszcze wdrożone, to mają one zastosowanie dla strefy publicznej, czyli miejsc pracy, w których pracodawcą jest państwo. Oznacza to, że pracownicy instytucji publicznych czy urzędów mają prawo domagać się większej ochrony związanej z rodzicielstwem.

Kobiety, które powracają po dłuższym urlopie do pracy często spotykają się z trudnościami wynikającymi z godzenia życia zawodowego i rodzinnego. W dyrektywie poruszono również kwestie związane z urlopem dla ojców. Wśród planowanych zmian jest całkowite wydłużenie urlopu rodzicielskiego z 32/34 tygodni do 41/43 (dodatkowe dwa tygodnie dla rodziców bliźniąt lub wieloraczków). Celem opracowanych rozwiązań jest zwiększenie zaangażowania ojców do opieki nad dziećmi poprzez urlop rodzicielski oraz skrócenie czasu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego z 2 lat do 12 miesięcy. Planowany jest również nowy urlop opiekuńczy, który wyniesie 5 dni i będą to bezpłatne dni. Ponad to rodzice dzieci, które nie ukończyły 8 lat będą mieli możliwość nie wyrazić zgody na pracę po godzinach czy w porze nocnej bez obawy o konsekwencje.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 24.11.2022

Work life balance