+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Urlop proporcjonalny

Urlop to czas wolny od pracy. Najczęściej spotykanym urlopem jest urlop wypoczynkowy. Dotyczy on każdego pracownika, którego obowiązuje stosunek pracy z pracodawcą zawarty na podstawie umowy o pracy. Pracownik w zależności od długości stażu pracy może liczyć na 20 dni lub 26 dni wolnych w roku kalendarzowym z tytułu urlopu wypoczynkowego. Co w przypadku gdy pracownik podejmuje pracę w trakcie roku bądź zmienia obecną na nowe miejsce pracy? Jaka będzie wówczas wysokość urlopu? Czym jest urlop proporcjonalny? Wyjaśniamy i wskazujemy przykład obliczeń takiego urlopu.

program do faktur 2022

Kiedy wystąpi urlop proporcjonalny? Jaka jest jego wysokość?

Urlop proporcjonalny to urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikowi na podstawie zawartej z pracodawcą umowy o pracę. Ten rodzaj urlopu wystąpi, gdy pracownik w danym miejscu pracy nie przepracuje pełnego roku kalendarzowego. Dotyczy on również osoby, która w trakcie roku kalendarzowego podejmuje pracę lub zmienia obecną na nową. Aby wyliczyć wysokość urlopu proporcjonalnego należy ustalić wysokość urlopu za miesiąc kalendarzowy. Będzie to 1/12 przysługującego pracownikowi w danym roku kalendarzowym urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy pracownik nie przepracuje pełnego miesiąca i będzie zatrudniony np. przez 10 dni miesiąca, wówczas przysługuje mu urlop liczony jakby przepracował cały miesiąc. Jeżeli pracownik zmienia miejsce zatrudnia i stosunek pracy ustaje np. w maju 2022, następnie podejmuje nowe zatrudnienie również w maju 2022 wówczas dotychczasowy pracodawca dokonuje zaokrąglenia urlopu do pełnego miesiąca. 

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w firmie ABC. Rozpoczęcie pracy zgodnie z umową nastąpiło 3 dni przed końcem marca. Pracownik przepracował w firmie jeszcze 6 pierwszych dni kwietnia. Łącznie pracownik był zatrudniony w firmie 9 dni (na przestrzeni dwóch miesięcy). Poza pracą w firmie ABC nie podejmował on w marcu oraz kwietniu żadnego innego zatrudnienia. Urlop proporcjonalny jaki przysługuje pracownikowi przy rocznym wymiarze urlopu 26 dni wyniesie: (26 dni : 12 miesięcy) * 2 miesiące = 4,33 dni (co zgodnie z art. 1553 Kodeksu pracy, daje 5 dni urlopu).

Analogiczne obliczenia będą wykonane w przypadku prawa do 20 dni urlopu wypoczynkowego. Wówczas urlop proporcjonalny w analizowanym przykładzie wyniesie: (20 dni : 12 miesięcy) * 2 miesiące = 3,33 dni (czyli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po zaokrągleniu 4 dni).

Poniżej w tabeli wyliczenie urlopu proporcjonalnego dla pracownika pełnoetatowego

Liczba przepracowanych miesięcy Liczba dni urlopu przy 20/26 dniach urlopu w roku kalendarzowym
1 2/3
2 4/5
3 5/7
4 7/9
5 9/11
6 10/13
7 12/16
8 14/18
9 15/20
10 17/22
11 19/24
12 20/26

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.05.2022

urlop proporcjonalny