UPO co to znaczy?

Przedsiębiorcy coraz częściej składają wszelką dokumentację w sposób elektroniczny. Wiąże się to bowiem nie tylko z wygodą czy oszczędnością czasu. Po przesłaniu przygotowanych dokumentów z urzędu generowany jest dokument, który potwierdza złożenie danej deklaracji. UPO co to znaczy? Dlaczego jest ważne? Jakie elementy zawiera? Wyjaśniamy w artykule.

Co to jest UPO?

program do faktur 2023

UPO co to znaczy? UPO to inaczej Urzędowe Poświadczenie Odbioru. To dokument generowany przy odbieraniu dokumentacji elektronicznej przez organy administracji publicznej. UPO występuje szczególnie w przypadku wysyłki druków podatkowych, które są przesyłane do administracji skarbowej.

Oprócz pojęcia UPO przedsiębiorca może spotkać się także z określeniami UPP lub UPD. Pierwsze z nich oznacza Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia. Dokument wystąpi chociaż podczas wysyłki druków poprzez platformę ePUAP. Dokument jest wystawiany automatycznie, gdy na skrzynkę podmiotu publicznego wpłynie dokument. Drugi ze skrótów UPD oznacza Urzędowe Poświadczenie Doręczenia. Występuje również podczas korzystania z platformy ePUAP, jednak nie jest generowane automatycznie i wymaga działania odbiorcy. Użytkownik podaje datę odbioru oraz składa podpis elektroniczny.

UPO zostanie wygenerowane, gdy przedsiębiorca prawidłowo złoży dokumenty elektroniczne, zostaną one dostarczone do odpowiedniej instytucji. Takiemu działaniu towarzyszy wyświetlenie statusu 200 dla przesłanych dokumentów. Niekiedy status ten pojawia się automatycznie, jednak w przypadku zeznań podatkowych czas może być wydłużony. Urząd musi bowiem zweryfikować złożony dokument pod kątem identyfikacyjnym, formalnych oraz rachunkowym. UPO jest potwierdzeniem, że wysyłany dokument trafił do odpowiedniego organu skarbowego.

Oprócz wspomnianego statusu 200, przedsiębiorca może spotkać się również z innymi kodami jak np. 400 czy 301. Pierwszy z nich oznacza, że w przesłanym dokumencie występują błędy, które trzeba poprawić. Deklaracja nie trafia więc do odpowiedniego urzędu, trzeba nanieść w niej poprawki i przesłać ponownie. Kod 301 informuje o tym, że dokument jest w trakcie przetwarzania. Jeżeli status zmieni się na 200 wówczas proces można uznać za skończony. W przypadku błędu 400 konieczne są dodatkowe opisane wyżej czynności.  

Co zawiera UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru)? Dlaczego warto go posiadać?

Na UPO widoczne są dane, które zostały dołączone do przesyłanego dokumentu. Urzędowe Poświadczenie Odbioru zawiera:

  • datę i godzinę wygenerowania UPO,
  • datę i godzinę doręczenia dokumentu, czyli przeniesienia go do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,
  • pełną nazwę podmiotu publicznego, do którego został doręczony dokument.

Dokument UPO jest szczególnie ważny, gdy ma miejsce kontrola skarbowa. Wówczas przedsiębiorca będzie mógł wykazać okazując dokument np. że dana deklaracja została złożona we właściwym czasie do odpowiedniego organu.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 05.08.2022

upo co to znaczy