Umowa toolingu – czym jest?

Tooling to określenie, które wzięło się od angielskiego słowa tool czyli narzędzie. Czym jest umowa toolingu? Jakie są jej podstawowe założenia i korzyści? Co z podatkiem? Więcej w poniższym artykule.

Co to jest umowa toolingu? I jakie są jej założenia?

Umowa toolingu jest porozumieniem pomiędzy przedsiębiorcami (zlecającym i wykonawcą), którzy na jej podstawie wykonują określone obowiązki i odnoszoną wskazane korzyści. Nie bez znaczenie jest wskazane w nazwie odniesienia do narzędzi. Umowa toolingu to swego rodzaju pozyskanie narzędzi przez wykonawcę od zlecającego. Ten ostatni przekazuje wykonawcy własne środki trwałe, nieruchomości, ruchomości lub wyposażenie. Otrzymane narzędzia pracy wykonawca wykorzystuje wyłącznie na realizację zlecenia, o którym jest mowa w zawartym porozumieniu, czyli umowie toolingu. Ewentualne odstępstwa powinny być zawarte w umowie. Po wykonaniu zlecenia wszystkie przekazane narzędzia są zwracane zlecającemu. W umowie toolingu warto zawrzeć również informację kto ponosi koszty eksploatacyjne i ewentualnych ubezpieczeń udostępnionych narzędzi. Umowa toolingu to korzystne rozwiązanie, które sprawdza się w wielu sytuacjach biznesowych. 

Jakie są zalety skorzystania z umowy toolingu?

Umowa toolingu jest opłacalna dla obu stron. Jest to bowiem porozumienie, które ma charakter umowy ekwiwalentnej. Skorzystać mogą z niej duże firmy, jak i te mniejsze. Wystarczy, że jedna strona posiada odpowiednie narzędzia, natomiast druga z ich użyciem wyprodukuje określony towar. Zalet umowy tego rodzaju jest wiele, główne to przede wszystkim:

  • brak konieczności posiadania własnych środków przez wykonawcę zlecenia,
  • zlecający amortyzuje udostępnione środki i promuje swoją firmę, gdy umieści na przekazanych narzędziach swój logotyp,
  • wykonawca może rozwijać swoją firmę, podnosić kwalifikacji i ma stałe źródło dochodów,
  • zlecający otrzymuje produkt w określonym czasie i wysokiej jakości po niższym koszcie (nie ponosi dodatkowo opłat za sprzęt czy powierzchnię, gdyż udostępnia własne narzędzia).

Przykład

Dobrym przykładem umowy toolingu są browary, które przekazują do pubów kufle, stoliki, krzesła, podkładki czy parasole. Opatrzenie ich logotypem wpływa na promocję firmy. Ponadto zlecający nie musi martwić się o koszt związany z zapłatą podatku VAT, natomiast wykonawca może realizować zlecenie. 

Dlaczego opodatkowanie podatkiem VAT nie wystąpi?

Umowa toolingu ze względu na swój ekwiwalentny charakter nie przynosi korzyści pieniężnych. W umowie tej nie mam mowy ani o dostawie towarów ani o świadczeniu usług, dlatego też czynności, które są przedmiotem umowy nie podlegają pod podatek VAT. Środki trwałe pozostają we własności zlecającego. Odnośnie świadczenia usług pomocny jest art. 8 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o płatnym oraz nieodpłatnym świadczeniu usług, niemających związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W umowie toolingu taki związek wystąpi, dlatego też nie podlega ona opodatkowaniu VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 03.03.2020

umowa toolingu