Ulga na robotyzację przemysłową

Co to jest ulga na robotyzację przemysłową?

Wprowadzenie ulgi na robotyzację przemysłową ma na celu zwiększenie liczby robotów wykorzystywanych w produkcji aby uprościć cały proces produkcyjny, zwiększyć jego wydajność i tym samym obniżyć koszty. To dodatkowa ulga o charakterze innowacyjnym, która będzie obowiązywać od 1.01.2022 roku obok znanej już ulgi badawczo-rozwojowej (B+R) oraz IP Box. Podkreślić należy iż ulga na robotyzację przemysłową jak sama nazwa wskazuje dotyczyć będzie jedynie robotów przemysłowych. Roboty o przeznaczeniu usługowym (np. medyczne) nie będą tej uldze podlegać.

program do faktur 2023

Dla kogo ulga na robotyzację? Kto z niej skorzysta?

Ulga na robotyzację przemysłową skierowana jest do polskich firm, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie zainwestowały jeszcze w roboty upraszczające produkcję ze względu na zbyt duże koszty inwestycyjne. Zastosowanie zaawansowanych i nowoczesnych technologicznie urządzeń (zakup i instalacja robota przemysłowego) pozwoli skorzystać z nowego rodzaju ulgi podatnikom rozliczającym się z podatku PIT, a także CIT. Ulga będzie dotyczyć wszystkich firm, bez względu na na ich wielkość (niezależnie od statusu małego, średniego czy dużego przedsiębiorstwa) i branżę. 

Głównym odbiorcom ulgi na robotyzację przemysłową ma być przemysł motoryzacyjny, chemiczny czy metalowy, ale i również branże produkujące sprzęt optyczny, komputerowy czy elektroniczny. 

Czym jest robot przemysłowy?

Robot przemysłowy zgodnie z nowymi przepisami to maszyna automatycznie sterowana, programowalna, wielozadaniowa o conajmniej 3 stopniach swobody, która potrafi się poruszać bądź manipulować przedmiotami. Urządzenie to cechuje się także zdolnością wymiany danych cyfrowych z innymi urządzeniami. 

Odliczenie ulgi na robotyzację przemysłową

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zmodernizować posiadane w firmie zaplecze technologiczne będą mogli odliczyć od podstawy opodatkowania 50% kosztów kwalifikowanych, które ponieśli na daną inwestycję w robotyzację. Istotny jest przy tym warunek aby kwota odliczenia nie przekroczyła kwoty dochodu, który podatnik uzyskał w roku podatkowych z przychodów innych niż te uzyskane z zysków kapitałowych. 

Koszty, które będą brane pod uwagę to m.in.:

  • zakup bądź leasing nowych robotów i kobotów,
  • koszt nabycia fabrycznie nowych maszyn bądź urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych, czyli np. torów jezdnych, obrotników lub słupowysięgników,
  • zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
  • zakup niezbędnego oprogramowania czy 
  • szkolenia dla pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę robotów. 

Koszt będzie można odliczyć w ciągu roku podatkowego.

Przykład

Zakup robota przemysłowego za kwotę 200 000 zł pozwoli odliczyć kwotę 19 000 zł z tytułu ulgi na robotyzację przemysłową. Obliczenia: (200 000 zł*19%)*50%= 38 000zł *50%= 19 000zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 17.11.2021

ulga na robotyzację