Trust – definicja, umowa trustu (strony)

Przedsiębiorcy poszukują różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, które pozwolą mu zaoszczędzić wolne środki, wpłynąć na optymalizację kosztów i wysokość obciążeń podatkowych. Wprowadzane regulacje prawne odnoszące się do prowadzenia własnego biznesu często wynikają z wewnętrznych przepisów bądź rozporządzeń stosowanych przez Unię Europejską. Jedną z możliwości prowadzenie biznesu jest tzw. trust. Czym jest umowa trustu? Jakie są strony tej umowy? Czy trust występuje w Polsce? Poniżej wyjaśniamy pojęcie.

program do faktur 2023

Trust co to znaczy? Definicja, strony umowy

Trust rozumiany jest w gospodarce jako rodzaj umowy kapitałowej, w której na drodze połączenia się samodzielnych przedsiębiorstw funkcjonujących w obrębie tej samej branży powstaje większa działalność. Właściciele mniejszych przedsiębiorstw nabywają rolę udziałowców w powstałym truście. Na czele wspomnianego trustu stoi zarząd, który podejmuje najważniejsze biznesowo decyzje. W takiej sytuacji rola przedsiębiorcy zostaje ograniczona, traci on pierwotną samodzielność, którą dysponował prowadząc własny mniejszy biznes.

Stronami umowy trustu jest tzw. donator oraz trustee. Donator przekazuje swój majątek na wskazany cel, natomiast trustee zarządza tymi środkami według zasad spisanych w umowie trustu tak aby określeni beneficjanci odnieśli z tego korzyść. W danym truście może być jeden lub więcej trustee. Osoby te są odpowiedzialne za administrowanie trustem oraz wypełnianie warunków zawartych umów trustu. Beneficjenci to osoby uprawnione do otrzymywania wypracowanych w truście zysków. Beneficjentem może więc zostać donator (osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), jeżeli umowa trustu została prawidłowo sporządzona i gdy chce ochronić środki w truście np. przed roszczeniami wierzycieli.

Dlaczego tworzy się trust?

Celem tworzenia trustów jest przede wszystkim ochrona majątku. Beneficjent dysponuje majątkiem zachowując nad nim kontrolę, ogranicza tym samym ryzyko poniesienia straty np. gdy wystąpi kryzys gospodarczy. Umowa trustu zapewnia również poufność i ochronę danych. Udostępnienie informacji możliwe jest jedynie na drodze sądowej, w postępowaniu cywilnym bądź karnym.

Trust wykorzystany jest również w planowaniu spadkowym jako alternatywa dla sukcesji biznesu. Gdy przedsiębiorca obawia się, że prowadzony przez niego biznes po jego śmierci nie będzie należycie kontynuowany przez spadkobierców wówczas może skorzystać z trustu. Dzięki temu rozwiązaniu spadkobiercy ustanowieni jako beneficjenci będą otrzymywać zyski, natomiast wyznaczony i godny zaufania powiernik (trustee) prowadzić cały biznes.

Czy trust możliwy jest w Polsce?

Trust to stosunek prawny, który najbardziej znany jest w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone czy Nowa Zelandia, czyli krajach, w których przyjęto anglosaski system prawny Common Law. Chociaż prawo polskie nie przygotowało konstrukcji prawnej dla umowy trustu, to polski obywatel ma możliwość założenia trustu np. za granicą.

Jest to wygodne rozwiązanie szczególnie jeżeli brane są pod uwagę kwestie podatkowe. Korzyść ekonomiczna będzie widoczna, gdy obywatel Polski założy działalność w kraju dopuszczającym umowę trustu np. na Malcie i stanie się jego beneficjentem rzeczywistym (swoje centrum interesów życiowym przeniesienie do wskazanego kraju stając się rezydentem podatkowym Malty). W tym przypadku (po spełnieniu wymaganych warunków) nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym na Malcie oraz uniknie obowiązku podatkowego z tego tytułu w Polsce.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 25.07.2022

trust