Skład celny a magazyn czasowego składowania

Importując towar z zagranicy konieczne jest dopełnienie wszelkich formalności związanych z dopuszczeniem towaru do obrotu krajowego. Polska jak kraj członkowski Unii Europejskiej nie stosuje dodatkowych procedur celnych w przypadku importu z krajów należących do UE. Towary, które przekraczają granicę i pochodzą z kraju spoza UE przechodzą dodatkowe procedury. Przedsiębiorca spotkać się może wówczas z takimi pojęciami jak: skład celny czy magazyn czasowego składowania. Co oznaczają te pojęcia? Wyjaśniamy a artykule.

program do faktur 2023

Co to jest magazyn czasowego składowania?

Magazyn czasowego składowania to magazyn, który znajduje się pod dozorem celnym. Dzięki magazynowi czasowego składowania przedsiębiorca może przesunąć odprawę celną, gdy nie ma możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełniania zobowiązań. Przyczyną tych braków często jest posiadanie niepełnej dokumentacji (wymaganej przez Izbę handlową bądź badań Stacji sanitarno-epidemiologicznej), która jest wymagana do dokonania zgłoszenia celnego.

Przedsiębiorca może składować towar w magazynie czasowego składowania maksymalnie przez 90 dni. Ten czas jest jednocześnie terminem przygotowania odpowiedniej dokumentacji i dopełnienia niezbędnych formalności. Przedsiębiorca w ciągu 90 dni uzyskuje potrzebne pozwolenia i przeprowadza zgłoszenie celne. Inna opcja to przeniesienie towaru do składu celnego. Jeżeli przedsiębiorca chce złożyć towar w magazynie czasowego składowania wówczas uprzednio przedkłada deklarację czasowego składowania DSK. W trakcie składowania towary przedsiębiorca ma do niego dostęp i nie może dokonywać w nim żadnych zmian czy to w jego wyglądzie czy opakowaniu.

Co to jest skład celny?

Skład celny to magazyn, w którym przechowywane są towary pochodzące z zagranicy z kraju objętego cłem. Do składów celnych kierowane są często towary, które nie spełniają wymagań bezpieczeństwa produktu. W uzgodnieniu z urzędem celnym przedsiębiorca przeprowadza procedurę naprawczą. Na towary nanoszone są certyfikaty CE, naklejane etykiety z tłumaczeniem oraz uzupełniane wszelkie braki. Skład celny to także miejsce, w którym następuje zakończenie czynności naprawczych i dopuszczenie towaru do obrotu krajowego. Przechowywany towar podlega pod nadzór organów celnych.

Przedsiębiorca, który korzysta ze składu celnego może w ten sposób odroczyć płatności podatkowe. Zobowiązania podatkowe i cło płacone są w momencie wywozu towaru i wprowadzenia go do obrotu.  

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.09.2022

Skład celny