Ryczałt – stawki i terminy

Jakie są stawki w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych?

Wysokość stawki w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od charakteru wykonywanej działalności gospodarczej. 

Poniższa tabela przedstawia wysokość stawek oraz przykładowe rodzaje działalności, których dotyczą. 

Wysokość stawki

Rodzaj działalności, który spowodował osiągnięcie przychodu

20%
 • wolne zawody (położna, pielęgniarka, lekarz, stomatolog) 
17%
 • reprodukcja komputerowych nośników informacji
 • pośrednictwo w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych
 • usługi parkingowe
 • usługi związane z zakwaterowaniem
 • usługi związane z wydawaniem pakietów oprogramowania systemowego,
 • doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
 • wynajem i dzierżawa samochodów osobowych
8,5%
 • zwalczanie pożarów i zapobieganie pożarom
 • usługi wychowania przedszkolnego
5,5%
 • działalność wytwórcza, roboty budowlane
 • działalność handlowa w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej (przychód z prowizji)
3%
 • działalność gastronomiczna
 • odpłatne zbycie ruchomych składników majątku, które są wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej 
 • sprzedaż ryb z własnych połowów
2%
 • sprzedaż (przetworzonych w sposób nieprzemysłowy) produktów zwierzęcych i roślinnych, które pochodzą z własnego chowu, hodowli czy uprawy

Terminy istotne dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ryczałtu musi do 20 dnia miesiąca, który nastąpi po tym, w którym został uzyskany przez niego pierwszy przychód z działalności (lub do końca grudnia danego roku, jeżeli pierwszy przychód był w grudniu) złożyć do urzędu skarbowego oświadczenie (bądź bezpośrednio podczas składania wniosku o wpis do CEIDG) o wyborze tej firmy opodatkowania. W przypadku:

 • spółek – oświadczenie zobowiązany jest złożyć każdy ze wspólników u naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 
 • umów najmu i dzierżawy – brak konieczności składania oświadczenia. Wpłata pierwszej zaliczki na ryczałt spowoduje uznanie przez urząd wyboru tej formy opodatkowania.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.01.2020

ryczałt stawki