Przedawnienie urlopu

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego

Osoba zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę ma prawo wykorzystać w odpowiednim czasie przysługujący jej urlop wypoczynkowy. Czas wolny od pracy to prawo, które może ulec przedawnieniu. Jaka jest długość urlopu wypoczynkowego? Po jakim czasie następuję przedawnienie urlopu wypoczynkowego? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Umowa o pracę a urlop wypoczynkowy

Pracownik firmy zatrudniony na etat w oparciu o umowę o pracę może skorzystać w danym roku z 20 dniowego lub 26 dniowego urlopu wypoczynkowego. Długość czasu wolnego od pracy przysługującego w danym roku kalendarzowym pracownikowi uzależniona jest od jego dotychczasowego stażu pracy. W sytuacji gdy osoba przepracuje mnie niż 10 lat wówczas jest to 20 dniowy okres urlopu. 

Do stażu pracy oprócz pracy w oparciu na umowę o pracę zaliczany jest również czas trwania nauki. W przypadku ukończenia szkoły wyższej (liczony juz od stopnia licencjata) czas ten to 8 lat. Dla osoby, która ukończyła szkołę policealną jest to 6 lat, dla ogólnokształcącej 4 lata, natomiast dla zawodowej 5 lat. Najkrótszy czas 3 lat dotyczy pracowników kończących zasadniczą bądź równorzędną zasadową szkołę.

Możliwość wykorzystania urlopu wypoczynkowego przysługuje w tym roku, w którym zatrudniony nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Czasami pracownik nie wykorzysta w całości przysługującego mu urlopu w danym roku kalendarzowymi. W tej sytuacji urlop przenoszony jest na kolejny rok i może być on wykorzystany do końca września tego roku. Jeżeli do tego terminu pracownik nie nie wykorzysta urlopu, wówczas pracodawca ma prawo wysłania go na urlop w wybranym przez siebie terminie.

Przedawnienie urlopu wypoczynkowego – jaki termin?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 291 Kodeksu pracy) przyjmuje się, że prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego przedawnia się w terminie 3 lat. Okres liczony jest od momentu jego wymagalności, czyli końca roku kalendarzowego, w którym przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego bądź w przypadku urlopu zaległego od 1 października roku następnego. Oznacza to, że przesunięcie urlopu do przyszły rok i brak jego wykorzystania w terminie do 30 września roku następnego będzie skutkować rozpoczęciem biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 11.10.2021

przedawnienie urlopu