Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – podstawowe informacje

PKK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to program do oszczędzania pieniędzy z przeznaczeniem do wykorzystania po 60 r. ż. Dlaczego w ogóle taki program jest wprowadzany, od kiedy zacznie obowiązywać i jakie środki będą tam wpłacane? Na te i inne pytania odpowiedź pojawi się w artykule.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – dlaczego zostały wprowadzone i na czym będzie polegać ich powszechność?

Założeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zachęta pracowników do systematycznego odkładania pieniędzy, które zostaną przeznaczone na życie po osiągnięciu 60 r.ż. Powszechność tego systemu będzie polegała na nałożeniu na wszystkie firmy zatrudniające co najmniej jedną osobę obowiązku podpisywania umów o zarządzanie PPK i automatycznie zapisywanie do niego pracowników. Na szczęście każdy pracownik może zrezygnować z udziału w programie. 

PKK – od kiedy będzie obowiązywać i kogo nie będzie dotyczyć?

W zależności od liczby zatrudnionych pracowników PPK będzie obowiązywać od:

  • 07.2019 – dla firm zatrudniających ponad 250 pracowników,
  • 01.2020 – dla firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników,
  • 07.2020 – dla firm zatrudniających od 19 do 49 pracowników,
  • 01.2021 – dla firm zatrudniających mniej niż 19 osób oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Istnieją sytuacje w których pracodawca nie może lub nie musi brać udziału w PPK. Zaliczyć do niech możemy między innymi mikroprzedsiębiorstwa, gdzie wszyscy pracownicy zadeklarują rezygnację z uczestnictwa w programie czy pracodawców będących osobami fizycznymi.

PKK – kto będzie wpłacał do PKK i jakiej wysokości będą to wpłaty

Wpłata na PKK będzie obejmować sumę z 3 różnych źródeł:

  1. Pracownik – wpłata podstawowa po stronie pracownika to 2% wynagrodzenia a dodatkowo może wynieść do kolejnych 2%. Pracownicy, którzy uzyskują dochód niższy niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia będą mieli możliwość dokonywania wpłat niższych niż 2% ale nie niższych niż 0,5% wynagrodzenia.
  2. Pracodawca – podstawowa wpłata po stronie pracodawcy to 1,5% wynagrodzenia pracownika a wpłata dodatkowa może wynieść do 2,5% wynagrodzenia.
  3. Skarb Państwa – jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika to 250 zł. Po spełnieniu określonych warunków można uzyskać rocznie dodatkowo 240 zł.
pracownicze plany kapitałowe

PKK – w jaki sposób nastąpi wypłata środków po 60 roku życia i czy można je wypłacić wcześniej?

Po osiągnieciu 60 roku życia przez uczestnika zostanie wypłacone jednorazowo 25% środków zgromadzonych w PPK. Pozostałe 75% zostanie wypłacone w co najmniej 120 ratach miesięcznych, chyba że uczestnik zażąda wypłaty w mniejszej liczbie rat, jednak w tym wypadku uczestnik zobowiązany może być do zapłaty podatku od dochodu.

W każdej chwili można wycofać środki z PPK poprzez złożenie wniosku. Taki zwrot wiąże się z utratą opłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane do ZUS na indywidualne konto pracownika a od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy.

Pozostałe przypadki, w których można dokonać przedterminowej wypłaty to np. pokrycie wkładu własnego do kredyty na zakup domu lub mieszkania, poważna choroba czy śmierć (wtedy środki są dziedziczone według zasad określonych w ustawie o PPK).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 31.01.2020

pracownicze Plany Kapitałowe