Podatek katastralny – charakterystyka

Podatek katastralny to danina, którą warto się zainteresować szczególnie gdy posiadamy nieruchomości. Chociaż w Polsce jeszcze nie obowiązuje to warto już teraz przyjrzeć się jego charakterystyce. Czym jest podatek katastralny? Więcej w artykule.

Co to jest podatek katastralny?

Podatek katastralny jest jedną z form opodatkowania nieruchomości. W Polsce funkcjonuje już podatek od nieruchomości, u którego podstawą opodatkowania jest powierzchnia nieruchomości.

program do faktur 2023

W niektórych krajach podstawą jest wartość nieruchomości i to właśnie ta metoda opodatkowania nieruchomości nazywa jest podatkiem katastralnym. Podatek ten zwany jest również katastrem. Jest to rejestr zawierający informacje o budynkach i gruntach, ich własności oraz wartości. 

Kataster nieruchomości – wycena

Podatek katastralny płacony jest ad valorem, czyli z łac. „od wartości” nieruchomości. W praktyce oznacza to, że im wartość nieruchomości jest większa tym większy podatek będzie trzeba odprowadzić do gminy. Wartość nieruchomości określana jest przez rzeczoznawcę majątkowego, który wylicza tzw. taksę katastralną biorąc pod uwagę wskaźnik zwany wartością katastralną nieruchomości. Na wysokość owego wskaźnika wpływ ma chociażby:

  • wielkość nieruchomości oraz rozmieszczenie poszczególnych pomieszczeń,
  • położenie nieruchomości i prestiż lokacji, czyli np. odległość od centrum czy dostępność do komunikacji miejskiej,
  • forma zabudowania jak np. kamienica czy blok z wielkiej płyty.

Wartość katastralna może być wyliczana w różny sposób w zależności od przyjętych w danym państwie regulacji. Wszystkie państwa stosujące podatek katastralny wyliczają jednak podatek od wartości nieruchomości nie samej powierzchni. Państwami, które stosują podatek katastralny dla nieruchomości są np. Niemcy, Francja, Belgia, Litwa, Łotwa, Estonia, Holandia, Szwecja, Włochy, Irlandia, Czechy czy Słowacja.

Podatek katastralny 2021 – czy to możliwe?

Wprowadzenie podatku katastralnego budzi wiele emocji, szczególnie wśród osób, które posiadają dużo nieruchomości o znacznej wartości. Szacuje się, że wprowadzenie tej daniny może spowodować obciążenie jego płatników nawet kilkudziesięciokrotne. Informacja o wprowadzeniu podatku katastralnego jest najbardziej istotna chociażby dla właścicieli nieruchomości zabytkowych, których położenie jest prestiżowe i mających dostęp do obszarów natury. W krajach europejskich wysokość podatku waha się w granicach od 2 do 3 % od wartości nieruchomości. Na chwilę obecną wprowadzenie podatku katastralnego nie zostało zapowiedziane, zatem obowiązującą formą opodatkowania pozostaje tradycyjny podatek od nieruchomości.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.02.2021

podatek katastralny