+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Pakiet Przyjazne Prawo – czy prawo będzie przyjazne przedsiębiorcom?

Pakiet Przyjazne Prawo

Rząd przyjął projekt Pakiet Przyjazne Prawo, które obejmuje kilkadziesiąt ułatwień dla przedsiębiorców. Przepisy mają wejść w życie z dniem 01.01.2020. Termin dla niektórych artykułów jest inny np. przepisy odnoszące się do wydłużenia terminu na rozliczenie z VAT w imporcie polskich portów dopiero w 2021. Wprowadzenie PPP ma na celu poprawę warunków rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy kilka z zaproponowanych zmian.

Wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie

Przygotowany projekt PPP (Pakiet Przyjazne Prawo) przewiduje m.in. wydłużenie terminu wymaganego na rozliczenie VAT w imporcie. Aktualnie termin ten wynosi 10 dni od odprawy celnej bądź od dnia, w którym została wydana decyzja celna. Nowy zaproponowany to do 25 dnia miesiąca następnego wraz z deklaracją VAT-7. Zabieg ma na celu wzmocnienie pozycji portów polskich w konkurencji z zagranicznymi, poprawę płynności finansowej i zmniejszenie kosztów transportowych. 

Prawo do popełnienia błędu

Prawem do popełnienia błędu mają zostać objęci początkujący przedsiębiorcy w pierwszym roku swojej działalności lub po upływie okresu 36 miesięcy od ostatnio zawieszonej bądź zamkniętej działalności. Prawo to dopuszcza możliwość popełnienia błędu przez przedsiębiorcę, za który nie zostanie ukarany mandatem karnym lub karą pieniężną. Osoba taka otrzyma upomnienie  a powstałe naruszenie będzie musiała usunąć. Istnieje przekonanie, że naruszenie spowodowane działaniami początkującego przedsiębiorcy bądź jego brakiem nie są podyktowane jego złą wolą lecz przybierają tzw. „charakter nieintencjonalnych omyłek”. Prawem mają być objęci przedsiębiorcy z grupy mikro, małych i średnich firm wpisani do CEIDG.

Rozszerzenie definicji rzemieślnika

W przypadku rzemieślników nowy projekt PPP dopuszcza możliwość wyboru innej niż wpis w CEIDG formy prawnej odnoszącej się do prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy będący rzemieślnikami będą mogli np. zakładać spółki: komandytową, jawną, jednoosobową spółkę kapitałową czy komandytowo-akcyjną nie tracąc przy tym statusu rzemieślnika. Warunkiem prowadzenia rzemiosła w formie spółki jest m.in. posiadanie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej jednego ze wspólników. Pozostali wspólnicy powinni być małżonkami lub krewnymi w linii prostej. 

Ochrona konsumencka dla firm w CEIDG

Firmy, które zostały zgłoszone w CEIDG w relacjach z innymi przedsiębiorcami mają mieć zapewnioną tzw. ochroną konsumencką. Ochrona zgodnie z projektem ma przysługiwać przedsiębiorstwom, które zawarły umowę nie mającą dla nich charakteru zawodowego.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Pakiet Przyjazne Prawo