+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Opłata targowa – definicja, stawka

Przedsiębiorcy rozliczają się z ciążących na nich zobowiązań podatkowych. Konieczność zapłaty danego podatku czy opłaty lokalnej regulowana jest odpowiednimi przepisami. Jedną z rodzaju opłat jest opłata targowa. Poniżej wyjaśniamy co to jest opłata targowa? Jakie są stawki? Opłata targowa kto pobiera? Szczegóły w artykule.

Co to jest opłata targowa? Kto jest płatnikiem? Jakie są zwolnienia?

program do faktur 2022

Opłata targowa to opłata lokalna wprowadza na mocy uchwały przez Radę Gminy. Zagadnienie zostało uregulowane przez przepisy Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 5). Płatnikiem są osoby fizyczne, prawne a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które sprzedają na targowiskach. Z opłaty skarbowej zwolnieni są podatnicy podatku od nieruchomości, jeżeli przedmiot opodatkowania położony jest na targowiskach. Ponad to opłata targowa nie jest pobierana od sprzedaży dokonywanej w budynkach bądź ich częściach. Z opłaty targowej zwolnieni są również rolnicy i ich domownicy, jeżeli prowadzą handel w piątki i soboty. Rada Gminy może wprowadzić inne zwolnienia.

Opłata targowa to opłata, które może zostać wprowadzona przez Radę Gminy. Nie jest ona obowiązkowo narzucana przez przepisy prawne. Gminy posiadają w tym zakresie dowolność, to na nich spoczywa decyzja czy wprowadzą dodatkową opłatę lokalną.

Jakie stawki opłaty targowej? Pobór i terminy płatności opłaty skarbowej.

Z uwagi na to, że Rada Gminy na mocy uchwały wprowadza opłatę targową, ustala ona również zasady pobory tej opłaty, wysokość stawek oraz terminy płatności. Podczas wyznaczania stawki opłaty targowej na dany rok Rada Gminy uwzględnia górne granice, które w obwieszczeniu ogłasza Minister Finansów. Na rok 2022 maksymalna stawka opłaty targowej to 852,75 zł dziennie.

Pobór opłaty targowej dokonywany jest np. przez wyznaczonych przez Radę Gminy inkasentów w drodze inkasa. Określana jest również wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 07.06.2022

opłata targowa