Opłata recyklingowa

Pakowanie zakupionych towarów w foliową torebkę nie jest ekologiczne. Przedsiębiorca, który udostępnia torby z tworzywa sztucznego nabywcy produktu zobligowany jest do uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej. Czym jest opłata recyklingowa? Ile wynosi? Jakie są obowiązki przedsiębiorcy? Poznaj szczegóły.

Z czym wiąże się opłata recyklingowa? Ile wynosi?

program do faktur 2023

Opłata recyklingowa pobierana jest przez przedsiębiorcę prowadzącego hurtownie bądź np. sklep od kupujących, którzy zdecydują się na nabyć i spakować zakupione produkty w torby z tworzywa sztucznego. Po pobraniu opłaty przedsiębiorca zobligowany jest wnieść tzw. opłatę recyklingową do właściwego urzędu marszałkowskiego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Wysokość wnoszonej opłaty to 20 gr od jednej torby + podatek VAT w wysokości 23%. Przedsiębiorcy, którzy odprowadzają tego rodzaju daninę muszą w cenie zakupu torby uwzględniać wysokość opłaty recyklingowej. W praktyce oznacza to, że cena za torbę nie może być niższa niż 25 gr. 

Opłata recyklingowa – regulacje prawne

Regulacja prawna odnosząca się do opłaty recyklingowej została wprowadzona w Polsce 01.09.2018 roku. Następnie znowelizowano przepisy ustawą z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przepisy z 2018 roku objęły opłatą recyklingową torebki foliowe, których grubość nie przekraczała 50 mikrometrów. Taki zapis chociaż spowodował zmniejszenie liczby wydawanych torebek, to skłonił przedsiębiorców do swego rodzaju obejścia regulacji. W obrocie pojawiły się torebki grubsze mające np. 52 mikrometry, których opłata recyklingowa nie dotyczyła. W efekcie przedsiębiorca pobierał od klienta opłatę w wysokości np. 25 gr od wydanej torebki i w całości kwota ta zasilała firmową kasę, nie dając oczekiwanego efektu ekologicznego. Wprowadzono więc nowelizację przepisów odnoszących się do opłaty recyklingowej i od 01.09.2019 roku opłatą tą objęte są wszystkie rodzaje torebek, czyli:

  • tzw. torby lekkie z tworzywa sztucznego, u których grubość materiału to od 15 do 49 mikrometrów oraz
  • pozostałe torby, które zostały wykonane z tworzywa sztucznego i ich grubość jest równa 50 mikrometrów bądź więcej.

Opłata recyklingowa nie obejmuje tzw. zrywek, czyli bardzo lekkich toreb o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów. Torby tego rodzaju używane są do pakowania żywności luzem dla celów higienicznych.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca?

Do obowiązku przedsiębiorcy, który prowadzi handel detaliczny bądź hurtowy i oferuje torby z tworzywa sztucznego, które są objęte opłatą recyklingową jest chociażby:

  • wpisanie do rejestru BDO, czyli bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,
  • prowadzenie rejestru (w przypadku prowadzenia kilku sklepów czy hurtowi osobno dla każdego punktu) w formie papierowej bądź elektronicznej nabytych oraz wydanych toreb, które obejmuje opłata recyklingowa w danym roku kalendarzowym i przechowywać informacje przez 5 lat,
  • składanie sprawozdania rocznego poprzez BDO z ilości nabytych oraz wydanych toreb, które podlegają opłacie recyklingowej do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Terminy dla opłaty recyklingowej

Przedsiębiorca wnosi opłatę recyklingową do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została ona pobrana. Pierwszą opłatę w roku 2021 należy wnieść do 15 kwietnia 2021. Danina uiszczana jest na specjalne konto bankowe. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.02.2021

opłata recyklingowa