Odrolnienie działki – czym jest? Jaki jest koszt?

Odrolnienie działki to nic innego jak przekształcenie działki, która jest rolna w działkę budowlaną oraz wyłączenie jej tym samym z produkcji rolnej. Działki rolne są o wiele tańsze w porównaniu z działkami budowlanymi. Okazać się może, że zakup działki rolnej, następnie przejście procedury odrolnienia działki aby przekształcić ją w działkę pozwalającą na budowę będzie korzystniejsze niż nabycie działki przeznaczonej pod zabudowę. Jak wygląda odrolnienie działki? Co to jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej? Jaki jest tego koszt? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Jak odrolnić działkę?

Czy posiadając działkę można na niej postawić dom? Aby tego dokonać konieczne jest upewnienie się czy posiadana działką ma charakter budowlany. W przypadku działki rolnej (gdy nie jest się rolnikiem) niezbędne jest otrzymanie zgody na inwestycje związaną z budową domu. O możliwości postawienia budynku na działce decyduje tzw. MPZP, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Administracyjne odrolnienie działki, która została objęta MPZP wiąże się ze złożeniem wniosku do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Składany dokument należy odpowiednio uzasadnić i podać cel przekształcenia działki. Jeżeli działka nie została objęta MPZP wówczas pojawi się wniosek o warunki zabudowy dla danej ziemi. Aby móc z niego skorzystać posiadana ziemia powinna mieć dostęp do prądu, wody, drogi lub zapis hipoteczny o dojeździe, sąsiadować z inną działką budowlaną jeżeli nie są to tereny drogowe, kolejowe itp. Gdy wspomniane warunki nie są spełnione, wówczas wojewoda (na skutek odstępstwa, które wydaje) występuje do ministerstwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przekształcenie działki. 

Czym jest wyłączenie gruntu z produkcji rolnej?

Wyłączenie działki z produkcji rolnej to kolejny etap na drodze wytyczonej w celu uzyskaniu zgody na przekształcenie działki rolnej w budowlaną (pozwolenia na budowę). O zgodę na pozwolenie budowy na rolniczym terenie należy wystąpić do wydziału geodezji lub wydziału gospodarki nieruchomościami w starostwie powiatowym. Jeżeli grunty są zaliczone do IV, V lub VI klasy, wówczas nie potrzebna jest zgoda na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej z wyjątkami gdy np. na terenie gruntu znajdują się wiejskie parki, torfowiska, ogródki działkowe, ogrody botaniczne. 

Ile kosztuje odrolnienie działki?

Wnioski o zmianę przeznaczenie gruntu i wyłączenie go z produkcji rolnej składane są bezpłatnie. Dodatkowo opłata może pojawić się w przypadku niektórych załączników czy uzyskania potrzebnych decyzji. Pojawi się wówczas np. opłata roczna uzależniona od klasy gruntu, pochodzenia gleby czy powierzchni odralnianego gruntu. Szczegółowe kwoty znajdują się w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 

W przypadku trwałego wyłączenia gruntu z produkcji rolnej pojawi się opłata roczna, którą należy uiszczać przez 10 lat po 10% w każdym roku od łącznej należności. Jeżeli grunt jest czasowo wyłączony, wówczas opłaty roczne płacone są przez cały okres wyłączenie (nie dłużej niż 20 lat od wyłączenia). Opłata roczna płacona jest do 30 czerwca danego roku.

Od jednorazowej należności i opłat rocznych można być zwolnionym po spełnieniu dodatkowych warunków. Zgodnie z ustawą stanie się tak gdy grunty zostały wyłączone na cele budownictwa mieszkalnego i obejmują powierzchnię do 500 m2 (dla budowy budynku jednorodzinnego) lub do 200 m2 na lokal mieszkalny  (gdy budowa dotyczy budynku wielorodzinnego).

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 22.02.2022

Odrolnienie działki