+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Od jakiej kwoty pełna księgowość w 2019 roku?

Od kiedy pełna księgowość? Jaki limit o tym decyduje? Każdego przedsiębiorcę nurtują te pytania.

Nowy rok 2019 przyniósł zmianę limitu kwoty decydującej o prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorcy, którzy w roku 2018 prowadzili Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów oraz osiągnęli roczne przychody w wysokości przekraczającej 8 559 000 złotych zobowiązani są od 01.01.2019 roku prowadzić pełną księgowość.

program do faktur 2022

Zgodnie z Ustawą o PIT oraz Ustawą o rachunkowości dokonuje się przeliczenia kwoty równej 2 000 000 euro na złote w oparciu o średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego października roku poprzedniego.

Obliczenia

  • W dniu 01.10.2018 r. średni kurs ogłoszony przez NBP wyniósł 4,2795 zł/euro.
  • Średni kurs mnożony jest przez kwotę zgodną z ustawą o PIT oraz ustawą o rachunkowości, czyli: 2 000 000 euro * 4,2795 zł/euro = 8 559 000 złotych
  • Kwota 8 559 000 złotych wyznacza limit, od którego należy prowadzić pełną księgowość.

Limit obowiązuje od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

od jakiej kwoty pełna księgowość