Numer EORI – co to jest? Jak go uzyskać?

Przedsiębiorcy posiadający własną działalność gospodarczą przeprowadzają transakcje z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi. Coraz cześciej kontrahentem staje się przedsiębiorca z tzw. państwa trzeciego, czyli z poza Unii Europejskiej. Wymiana handlowa na zasadzie importu oraz eksportu z krajami nie należącymi do UE wymaga posługiwaniem się właściwym numerem EORI. Czym jest numer EORI? Jak go uzyskać? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Co to jest EORI?

EORI to skrót od ang. Economic Operators’ Registration and Identification, czyli Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych. Numer ten jest stosowany w celu identyfikacji podmiotów gospodarczych z celno-skarbowymi organami na obszarze całej Unii Europejskiej. EORI jest unikatowy dla terytorium UE i wydawany jednorazowo. W przypadku przedsiębiorcy, który eksportuje bądź importuje towary z obszaru poza UE, ubiegającego się o pozwolenie celne czy dokonującego odprawy celnej numer EORI jest niezbędny.

Jak wygląda numer EORI?

EORI to ciąg znaków składający się z liter „PL”, numeru NIP oraz ciągu 17 znaków dla podmiotów krajowych. W przypadku przedsiębiorstw z krajów trzecich numer EORI to litery „PL”, ciąg 14 cyfr i na końcu znak „Z”.

Jak uzyskać numer EORI?

Numer EORI wydawany jest bezpłatnie (nie dotyczy realizacji usługi przez pełnomocnika) na podstawie złożonego wniosku przez portal PUESC (Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) oraz funkcjonuje w ramach tzw. SZPROT (Systemu Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców Obrotu Towarowego). Aby uzyskać numer EORI należy założyć konto na platformie PUESC i posiadać tzw. ID SISC, czyli niepowtarzalny identyfikator przyznawany osobie fizycznej bądź prawnej w Systemie Informacyjnym Skarbowo – Celnym. Aby móc złożyć wniosek w PUESC o numer EORI przedsiębiorca musi posiadać również podpis kwalifikowany, Profil Zaufany lub certyfikat celny, który można wygenerować również na platformie. Rejestracja podmiotu w SISC w obszarze „cło” oznacza również wnioskowanie o nadanie unikatowego numeru EORI.

Podstawowymi danymi, które należy podać we wniosku o nadanie numeru EORI jest m.in. rodzaj podmiotu gospodarczego, obszar jego działania oraz forma prowadzonej działalności. Dodatkowo wymagane jest podanie numeru identyfikującego dany podmiot (NIP, KRS, REGON, posiadane numery VAT UE). Podmiot podaje również kod PKD głównej działalności, adres siedziby, adres korespondencyjny, jego pełną oraz skróconą nazwę czy datę rozpoczęcia działalności. Konieczne jest również:

  • złożenie oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia w zakresie prawdziwości danych i informacji podanych we wniosku,
  • wyrażenie zgody na komunikację elektroniczna czy na publikację danych podmiotu z numerem EORI na stronach Komisji Europejskiej.

Po weryfikacji prawidłowości złożonego wniosku i załączonych wymaganych dokumentów przedsiębiorca otrzyma na adres e-mail podany we wniosku potwierdzenie rejestracji oraz nadania numeru EORI.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 15.10.2021

numer eori