Nowy obowiązek podatkowy – CIT-14

Nowy obowiązek podatkowy

Podatnicy, którzy rozliczają się z podatku dochodowego od osób prawnych muszą liczyć się z nowym obowiązkiem podatkowym, czyli koniecznością wykazywania przychodów na druku CIT-14. Nowy formularz podatkowy służy określeniu wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji. 

Jaki akt prawny reguluje CIT-14

Wzór nowego formularza został uregulowany przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji.

Rozporządzenie weszło w życie 14 dni mijających od terminu jego ogłoszenia, czyli 29.06.2019. 

Co obejmie nowy formularz?

Druk CIT-14 ma być zestawieniem przychodów odpowiadających łącznej kwocie wypłat odsetek oraz dyskont z okresu od 01.01.2014 do 30.06.2019 (z emisji danej serii obligacji).

Kto jest zobligowany do złożenia druku CIT-14?

Obligatoryjnie nowy formularz CIT-14 wypełniają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wybrali opodatkowanie zgodne z zasadami przedstawionymi w art. 19-21 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193, z późn. zm.).

Powyższe przepisy wskazują możliwość zastosowania zryczałtowanego podatku CIT w wysokości 3%. 

Jakie są terminy?

Podatnicy, których dotyczy obligatoryjność druku CIT-14 zobowiązani są do jego złożenia w terminie nie przekraczającym 31.07.2019. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Nowy obowiązek podatkowy