+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Mały ZUS 2020. Nowe zasady. Jak go obliczyć?

Mały ZUS jest mechanizmem dobrze znanym przedsiębiorcom. W roku 2020 zachodzą pewne zmiany w przepisach również w zakresie małego ZUSu odnośnie warunków, które muszą zostać spełnione by móc skorzystać z ulgi. 

Jak zgłosić się do ulgi mały ZUS 2020?

Przedsiębiorca, który chciał się zgłosić do małego ZUSu musiał to zrobić w odpowiednim terminie (do 8.01.2019 bądź do 7 dni, które upływają po rozpoczęciu lub wznowieniu działalności) posługując się przy tym właściwym kodem (0590 lub 0592) za pomocą druku ZUS ZUA. W nowym roku 2020 przedsiębiorca będzie miał czas do końca stycznia 2020 bądź do końca miesiąca, w którym rozpoczęto bądź wznowiono działalność.

Mały ZUS plus – nowa kwota

Nowe rozwiązanie, czyli tzw. mały ZUS plus to propozycja dla firm, które osiągają niskie przychody i dochody z prowadzonej działalności. Zapisy zostały ogłoszone w projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Aby móc skorzystać z rozwiązania konieczne jest wykorzystanie innych ulg typu: ulga na start czy preferencyjnego ZUS liczonego od 30% minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowym warunkiem jest osiągnięcie przychodu za rok 2019 nie większego niż 120 000 zł.

UWAGA!

  1. Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził działalności przez cały rok kalendarzowy, wówczas aby wyliczyć kwotę przychodu należy: kwotę 120 000 zł podzielić przez liczbę dni kalendarzowych z roku 2019, czyli 365 i pomnożyć przez liczbę dni kalendarzowych, przez które była prowadzona działalność gospodarcza.
  2. Aby obliczyć przeciętny dochód z prowadzonej działalności należy: kwotę rocznego dochodu (z pozarolniczej działalności gospodarczej) za poprzedni rok 2019 podzielić przez liczbę dni kalendarzowych aktywnie prowadzonej działalności i pomnożyć przez 30. Następnie otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych  pomnożyć przez współczynnik 0,5. Działanie pozwoli otrzymać podstawę wymiaru składek.

Kiedy można skorzystać z małego ZUSu?

W roku 2020 z małego ZUSu można skorzystać w terminie tym samym co w roku 2019, czyli do 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Informacja ta wskazuje, że po upływie 3 lat korzystania z ulgi w kolejnych 2 latach składki będą odprowadzane ryczałtowo. Następnie po upływie 2 lat ponownie będzie można skorzystać z oferowanej ulgi.

Dodatkowe warunki 

Aby móc skorzystać z małego ZUSu należy dodatkowo:

  • prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez minimum 60 dni,
  • przedkładać informacje o rocznym przychodzi z tytułu prowadzonej działalności pozarolniczej, podstawie wymiaru składek, danych dotyczących dochodu i form opodatkowania w deklaracji rozliczeniowej bądź imiennym raporcie miesięcznym.

Mały ZUS 2020 nie jest ulgą dla przedsiębiorców, którzy mi.n. wykonują działalność na rzecz byłych pracodawców i w poprzednim roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali w tym czasie ze zwolnienia sprzedaży z VAT.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 10.12.2019

mały zus 2020