Logistyka produkcji – co to takiego?

Przesyłanie towarów od nadawcy do odbiorcy określane jest mianem logistyki. W praktyce wyróżnia się klika logistyk. Jedną z nich jest logistyka produkcji. Czym ona jest dokładnie? Jakie są fazy planowania logistyki produkcji? Jakie można wyróżnić procesy, cele i zadania? Wyjaśniamy w artykule.

Co to jest logistyka produkcji?

Logistyka produkcji to jeden z rodzajów logistyki stanowiący fazę pośrednią pomiędzy logistyką zaopatrzenia i dystrybucji.

program do faktur 2023

Logistyka produkcji to wszelkie procesy związane z zaopatrzeniem produkcji w niezbędne materiały, surowce, półprodukty, części, następnie przemieszczenie ich między kolejnymi etapami a także przekazywanie wytworzonych wyrobów do odpowiednich magazynów zbytu.

Istotne jest zachowanie ciągłości produkcji oraz jej intensywności zgodnie z oczekiwaniami stron zaangażowanych. Logistyka produkcji wymaga dobrej organizacji logistycznej uwzględniającej w całym procesie nie tylko technologię, lecz również zasoby ludzkie. Odpowiednio wykwalifikowana kadra pracownicza odgrywa ważną rolę w logistyce produkcji. Przedsiębiorca powinien dążyć do maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów przy optymalnym nakładzie pracy i środków.

Fazy planowania logistyki produkcji i jej procesy

Proces planowania logistyki produkcji wiąże się z trzema fazami:

  • przedwstępnego planowania (planowanie strategiczne),
  • planowania wstępnego (planowanie strukturalne) i
  • wdrażania (planowanie szczegółowe).

Pierwszy etap obejmuje szeroko rozumiane analizy rynku (np. analiza popytu na produkt). To również przygotowanie prognoz niezbędnych ilości, jakie firma powinna wytworzyć w procesie produkcyjnym, aby ograniczyć ilość zapasów, czy zbadanie rynkowych danych, wyszkolenie pracowników, określenie celów i sporządzenia planu przedsięwzięcia.

Faza druga obejmuje planowanie bazy danych, możliwych korzyści oraz kosztów. To również zarządzanie komunikacją, jakość oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów.

Ostatnia faza to wdrożenie projektu optymalizacji, kontrola zapasów i wszelkich zachodzących procesów. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian, implementacja poprawek, które wpłyną na usprawnienie całego procesu.

Podstawowymi procesami w logistyce produkcji są: rozwój produktu, sprzedaż, realizacja zamówienia, zaopatrzenie, proces produkcji, dystrybucja i obsługa posprzedażowa.

Jakie są cele i zadania logistyki produkcji?

Przedsiębiorstwo stosujące logistykę produkcji powinno przy wykorzystaniu posiadanych zdolności produkcyjnych dążyć do minimalizacji zapasów produkcji w toku (stanów magazynowych), redukując tym samym koszt utrzymywania zapasów. Głównym celem powinno być zapewnienie ciągłej i sprawnej produkcji z zachowaniem wysokiej jakości wyrobów gotowych. W logistyce produkcji kluczową rolę odgrywa system Just-In-Time, oznaczający dokładnie na czas. Firma powinna tak prowadzić proces produkcyjny, aby dostarczać wysokiej jakości produkty, przy skróconym czasie, z dotrzymaniem ustalonych terminów oraz ilości, redukując zapasy do minimum (kluczowy jest brak marnotrawstwa).

Głównym zadaniem logistyki produkcji jest więc usprawnienie organizacyjne procesów produkcyjnych, zapewnienie ciągłości oraz terminowości.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 08.04.2022

Logistyka produkcji