Likwidacja środka trwałego

Wykorzystywanie środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej z biegiem lat może doprowadzić do ich zużycia bądź zniszczenia. W efekcie czego dalsze użytkowanie środków trwałych w firmie może okazać się bezcelowe. Dlatego też tak ważna jest właściwie przeprowadzona likwidacja środka trwałego. Czym jest ona w praktyce? Jak jej dokonać? Szczegóły w poniższym artykule.

Co to jest likwidacja środka trwałego? Kiedy się ją przeprowadza?

program do faktur 2023

Likwidacja środka trwałego oznacza zaprzestanie użytkowania danego środka trwałego w prowadzonej działalności. W teorii likwidacja ŚT jest jego wyksięgowaniem odpowiednim zapisem rachunkowym w księgach i następnie jego fizyczną likwidacją. Gdy aktywa będące środkami trwałymi utracą swoją użyteczność przedsiębiorstwo powinni poddać je kasacji. W praktyce likwidacja nie zawsze jest jednoznaczna z jego faktycznym zutylizowaniem. 

Środki trwałe mogą ulec naturalnemu zużyciu co przyczyni się do niemożności dalszego wykorzystywania ich w firmie. Ponad to mogą wystąpić takie sytuacja jak: zepsucie środka trwałego, którego naprawa nie jest ekonomicznie uzasadniona bądź zmiana profilu działalności przedsiębiorstwa. Ostatnia przyczyna może wiązać się z budową nowego zaplecza środków trwałych. Niekiedy wprowadzone przez przedsiębiorstwo decyzje biznesowe mogą okazać się nierentowne (dalsza produkcja może być nieopłacalna), tutaj również pojawi się konieczność likwidacji posiadanych środków trwałych. Na tą operację może mieć również wpływ sytuacja losowa taka jak pożar, kradzież czy powódź. 

Etapy likwidacji środka trwałego

Likwidacja środka trwałego odbywa się w dwóch etapach. Pierwszym jest  wyksięgowanie środka trwałego z ksiąg rachunkowych. Operacja gospodarcza odbywa się na dwóch kontach księgowych „Środki trwałe” oraz „Umorzenie środków trwałych” na podstawie przygotowanego wcześniej dokumentu LT, który stanowi dowód księgowy na likwidację środka trwałego. Wyksięgowany z ksiąg rachunkowych środek trwały do momentu jego fizycznej likwidacji powinien zostać przeniesiony do ksiąg pozabilansowych na konto „Środki trwałe w likwidacji”. 

Ważne jest aby podczas likwidacji ŚT pamiętać o jego amortyzacji. Ostatni odpis amortyzacyjny powinien zostać dokonany w miesiącu przygotowania dokumentu LT. Taka operacja ma miejsce tylko w sytuacji gdy wartość bilansowa środka trwałego jest wyższa niż O (nie została ona całkowicie umorzona).

Kolejnym etapem likwidacji ŚT jest jego fizyczna likwidacja. Aby środek trwały mógł być wyksięgowany z ewidencji pozabilansowej konieczne jest sporządzenie odpowiedniego protokołu z utylizacji czy zezłomowania ŚT. Dokument jest podstawą do przeprowadzenia tej operacji. W efekcie końcowym ŚT zostaje usunięty z ksiąg rachunkowych.

Likwidacja środków trwałych może przynieść dodatkowe koszty związane z całym procesem. Są to pozostałe koszty operacyjne. Gdy przedsiębiorstwo odzyskuje materiały, wówczas mogę one zostać zaksięgowane na poczet magazynu. Gdy likwidacja środka trwałego ma związek z budową  zupełnie nowego ŚT, wówczas poniesione koszty związane z tą likwidacją czy uzyskane przychody korygują w odpowiedni sposób konto „Środki trwałe w budowie”.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 16.02.2022

Likwidacja środka trwałego