Kwota wolna od podatku 2020

Kwota wolna od podatku to wartość dochodu, dla którego nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego (obowiązek złożenia deklaracji podatkowej jednak pozostaje). Poniżej przedstawiamy ile wynosi kwota wolna od podatku 2020 i jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek.

Kogo dotyczy kwota wolna od podatku 2020 a kogo nie?

Kwota wolna od podatku 2020 obejmują grupę podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy rozliczają swoje przychody w oparciu o formularze PIT-36 i PIT-37 i skalę podatkową.  W przypadku opodatkowania przychodów:

  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • liniowo (PIT-36L),
  • z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
  • ze zbycia nieruchomości (PIT-39),

kwota wolna od podatku nie wystąpi.

Od czego zależy wysokość kwoty wolnej od podatku 2020? Jak ją obliczyć?

Wysokość kwoty wolnej zależy od wysokości uzyskanego w roku 2020 dochodu. W przypadku gdy roczny dochód:

  • nie przekroczy kwoty 8000 zł – nie ma potrzeby odprowadzania podatku dochodowego. Kwota wolna od podatku jest uzyskanym dochodem. Kwota zmniejszająca podatek w tym przypadku wyniesie 8000 zł *17% (skala podatkowa dla dochodów do 85528 zł) = 1360 zł. 
  • mieści się w granicach 8000 zł – 13000 zł – wówczas kwota będzie obliczana według wzory:

1360 zł – [834,88 zł*(wysokość uzyskanego dochodu – 8000 zł) / 5000 zł]

  • wyniesie od 13001 zł do 85528 zł – 525,12 zł
  • mieści się w granicach 85529 zł – 127000 zł – kwota będzie liczona ze wzoru:

525,12 zł – [525,12 zł*(wysokość uzyskanego dochodu – 85528 zł) / 41472 zł]

  • wyniesie 127001 zł i więcej – kwota wyniesie 0 zł.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 21.01.2020

Kwota wolna od podatku 2020