Jednolity Plik Kontrolny od kiedy?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) obowiązkowy dla małych i średnich przedsiębiorstw już od początku 2017 roku! A wkrótce dostępny w programie Faktura Small Business i Faktura Small Business HANDEL!

Co to jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK jest elektronicznym zbiorem danych, pobieranych z programów komputerowych firmy poprzez ich bezpośredni eksport. Zestawienie zawiera informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiada również ustandaryzowany układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie.

Od kiedy i dla kogo JPK_VAT?

Już wkrótce każdy przedsiębiorca będący płatnikiem VAT będzie miał obowiązek comiesięcznego przesyłana JPK_VAT (ewidencja zakupu i sprzedaży VAT) do Urzędu Skarbowego, a dokładniej:

  • od 1 lipca 2016r. – duże podmioty
  • od 1 stycznia 2017r. – małe i średnie podmioty
  • od 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Po co JPK?

Głównym celem jest ułatwienie podatnikom przekazywania informacji organom podatkowym. Elektroniczna forma przesyłania danych ma skrócić czas wykonywanych czynności, zmniejszyć ich uciążliwości, a w efekcie ograniczyć koszty. W niebudzących wątpliwości przypadkach ta forma udostępniania informacji pozwoli odstąpić od kontroli. JPK obejmuje nie tylko rozliczenie podatku od towarów i usług, ale również inne podatki oraz szeroko rozumianą weryfikację ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych.

Jednakże oprócz korzyści dla podatnika, największe korzyści JPK ma przynieść administracji. Ma to być przede wszystkim zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych. Znacznie przyspieszy to przeprowadzenie czynności kontrolnych. Dostęp do uporządkowanych danych pozwoli na szybkie wykrycie nieprawidłowości, a co za tym idzie przeciwdziałanie wyłudzeń podatkowych.

Wdrożenie JPK

W związku z nowymi przepisami, wymagana będzie aktualizacja programów wykorzystywanych przez firmy do fakturowania i księgowości w celu tworzenia JPK. Firma MEGA-TECH na bieżąco aktualizuje swój program pod kątem zmieniającego się prawa. W związku z tym trwają już pracę nad wdrożeniem w programie Faktura Small Business i Faktura Small Business HANDEL modułu Jednostkowego Pliku Kontrolnego. Wersja testowa do pobrania już niebawem do pobrania z aktualizacją. Zachęcamy do zapoznania się z JPK wcześniej, testowania i rozwiewania wszelkich wątpliwości oraz nie zostawianie wdrożenia tej funkcji na ostatnią chwilę.