+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Jak dopisać PKD?

Prowadzona działalność gospodarcza przedsiębiorcy podlega klasyfikacji w PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). To uporządkowany i odpowiednio pogrupowany zbiór typów działalności gospodarczej, sektorów oraz branż. PKD ma pięciopoziomową strukturę, gdyż występuje podział na: sekcje, działy, grupy, klasy i podklasy. Wprowadzona systematyka pozwala przedsiębiorcy odnaleźć PKD, które jest najbliższe prowadzonej przez niego działalności. Z czasem profil działalności firmy może się zmienić. Przedsiębiorstwa chcą się rozwijać, taka sytuacja powoduje często rozszerzenie zakresu działalności firmy. Wówczas niezbędne jest dodanie PKD dla dodatkowej działalności. Jak dopisać kod PKD? Szczegóły w artykule.

program do faktur 2022

Czy istnieje ograniczenie w ilości kodów PKD? Ile kodów PKD można wpisać do CEIDG?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) przy rejestracji firmy w CEIDG przedsiębiorca podaje kod głównej prowadzonej działalności oraz dowolną ilość kodów dla pozostałej działalności. W przypadku pierwszego decyduje największy udział w osiąganych przychodach z prowadzonej działalności.

Jeżeli przedsiębiorca zakłada spółkę i rejestruje ją w KRS wówczas również wybiera podklasę dla kluczowej działalności. Jeżeli chodzi o dodatkowe kody obowiązuje tutaj ograniczenie do 9 kodów PKD. 

Jak dopisać PKD do działalności? Zmiana PKD online

Podczas rejestracji firmy przedsiębiorca nie powinien nigdy na zapas podawać kodów PKD. W dowolnym momencie w trakcie prowadzenia działalności ma on bowiem możliwość aktualizacji wpisu. Wskazane kody PKD powinny być zgodne z profilem prowadzonej działalności.

Aktualizacja działalności gospodarczej wymaga złożenia w urzędzie gminu lub miasta wniosku do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Przedsiębiorca powinien więc wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1 w ciągu 7 dni od kiedy zmiana miała miejsce. Modyfikacja jest bezpłatna. We wniosku należy zaznaczyć opcję zmiany wpisu w CEIDG oraz innych danych. Istotne jest również wskazanie daty postawania zmiany. W przypadku spółek zmiana kodów PKD jest możliwa w KRS bez zmiany umowy spółki, jeżeli zawarta umowa przewiduje już dany rodzaj działalności. Gdy umowa spółki nie zawiera nowego rodzaju działalności, wówczas wspólnicy spółki zobowiązani są zmienić jej zapisy o nowy profil jeszcze przed zmianą kodów PKD w KRS. 

Chcąc dopisać PKD dla działalności istnieje możliwość internetowego złożenia wniosku o zmianę danych w CEIDG. Jest to szybki i bezpłatny sposób dopełnienia obowiązku w zakresie złożenia informacji o nowych kodach PKD. Wniosek CEIDG-1 oprócz zmiany kodów PKD pozwala przedsiębiorcy dodatkowo zawiesić, wznowić lub zakończyć działalność gospodarczą. Wystarczy wejść na stronę: https://www.biznes.gov.pl i postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie. Potwierdzenie wniosku odbywa się poprzez e-dowód bądź Profil Zaufany.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.02.2022

Jak dopisać PKD