Faktura wewnętrzna

Co to jest faktura wewnętrzna?

Faktura wewnętrzna opodatkowania to inaczej faktura wewnętrzna. Dokument jest wystawiany w przypadku, gdy nie mamy konieczności wystawienia faktury zwykłej, ale podlegamy obowiązkowi podatkowemu. Faktura wewnętrzna od 2013 roku została zastąpiona dokumentem wewnętrznym opodatkowania.

Jakie elementy na fakturze wewnętrznej?

Podstowowe informacje, które powinna zawierać faktura wewnętrzna to m.in. dane sprzedawcy i nabywcy, czyli ich pełne nazwy, adresy NIP, dane adresowe. Ponad to na dokumencie widoczny jest numer dokumentu a także data wystawiania czy dostawy towarów/zakończenia usług. Widoczne są również pozycje takie jak waluta transakcji i szczegółowe informacje o towarze czy usłudze takie jak:

  • nazwa (rodzaj towaru bądź usługi),
  • ilość,
  • wartość będąca ceną jednostkową netto
  • zbiorcza cena sprzedaży netto,
  • informacje o wysokości podatku: stawka i kwota z właściwym podziałem,
  • należność z przeprowadzej transkacji ogółem (podsumowanie wartości netto, podatku oraz brutto)

Kiedy przedsiębiorca może wystawić fakturę wewnętrzną?

Faktura wewnętrzna powinna być wystawiona, gdy miało miejsce:

  • nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import z UE),
  • zwrócenie dotacji, subwencji oraz innych dopłat.

Gdy przedsiębiorca wystawia fakturę wewnętrzną na własne potrzeby, żeby udowodnić naliczony podatek VAT druga strona transakcji nie jest potrzebna. W tej sytuacji nie ma podmiotu uprawnionego do odliczenia bądź zapłaty podatku. Faktura wewnętrzna jest wystawiana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Wystawianie faktur wewnętrznych jest opcją dostępną w naszych programach do fakturowania: Faktura Small Business Standard i Faktura Small Business Pro.

Faktura wewnętrzna wzór

Jak wypełnić fakturę wewnętrzną VAT? Poniżej prezentujemy wzór faktury wewnętrznej przygotowanej w naszym programie do fakturowania Faktura Small Business Pro.

faktura wewnętrzna

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.