+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura wewnętrzna

Faktura wewnętrzna

Faktura wewnętrzna opodatkowania to inaczej faktura wewnętrzna. Dokument jest wystawiany w przypadku, gdy nie mamy konieczności wystawienia faktury zwykłej, ale podlegamy obowiązkowi podatkowemu. Od roku 2013 faktury wewnętrzne zostały zastąpione dokumentem wewnętrznym opodatkowania. Dokument taki wystawia przedsiębiorca, gdy miało miejsce:

  • nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import z UE),
  • zwrócenie dotacji, subwencji oraz innych dopłat.

Faktura wewnętrzna nie ma odbiorcy. Przedsiębiorca wystawia fakturę na własne potrzeby, żeby udowodnić naliczony podatek VAT. Druga strona transakcji w tym przypadku nie jest potrzebna, ponieważ nie ma podmiotu uprawnionego do odliczenia bądź zapłaty podatku. Faktura jest wystawiana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Opcja dostępna jest w programie.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.