+48 513 253 253 biuro@mega-tech.com.pl

Faktura wewnętrzna

Co to jest faktura wewnętrzna?

Faktura wewnętrzna opodatkowania to inaczej faktura wewnętrzna. Dokument jest wystawiany w przypadku, gdy nie mamy konieczności wystawienia faktury zwykłej, ale podlegamy obowiązkowi podatkowemu. Faktura wewnętrzna od 2013 roku została zastąpiona dokumentem wewnętrznym opodatkowania.

Kiedy przedsiębiorca może wystawić fakturę wewnętrzną?

Faktura wewnętrzna powinna być wystawiona, gdy miało miejsce:

  • nieodpłatne przekazanie towarów lub nieodpłatne świadczenie usług,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie usług (import z UE),
  • zwrócenie dotacji, subwencji oraz innych dopłat.

Faktury wewnętrzne nie mają odbiorcy. Przedsiębiorca wystawia fakturę na własne potrzeby, żeby udowodnić naliczony podatek VAT. Druga strona transakcji w tym przypadku nie jest potrzebna, ponieważ nie ma podmiotu uprawnionego do odliczenia bądź zapłaty podatku. Faktura wewnętrzna jest wystawiana przez przedsiębiorcę zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT. Wystawianie faktur wewnętrznych jest opcją dostępną w programie.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.