Działalność sezonowa – definicja, podatki i składki

Niektórzy przedsiębiorcy podejmują działalność przez kilka miesięcy w roku, czyli prowadzą tzw. działalność sezonową. Co to jest sezonowa działalność? Podatki i składki a działalność sezonowa. Szczegóły poniżej.

Co to jest działalność sezonowa?

Działalność sezonowa to działalność prowadzona przez określoną część roku. Działalność taka uzależniona jest od sezonu bądź popytu na określone towary czy usługi. Najpopularniejszymi branżami, w których wystąpi ten rodzaj działalności jest turystyka (np. kramiki z biżuterią) czy gastronomia (np. budki z lodami, goframi).

program do faktur 2023

Działalność sezonowa to forma prowadzenia biznesu w celu zarobowym, w sposób ciągły i zorganizowany. Działalność taka, jeżeli nie może zostać uznana za działalność nierejestrowaną, musi zostać zarejestrowana poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w CEIDG. Przedsiębiorca wybiera również formę opodatkowania źródła swoich dochodów.

Jeżeli przedsiębiorca chce prowadzić np. lokal gastronomiczny wówczas powinien odpowiednio wcześnie zaplanować swoje działania, tak aby zdążyć przed rozpoczęciem sezonu. Wymagane będą bowiem dodatkowe zgody np. Państwowego Inspektora Sanitarnego czy uzyskanie koncesji (jeżeli sprzedawany będzie alkohol). Innym przykładem może być sprzedaż na straganach na ulicy. W tym przypadku wymagane będzie pozwolenie z Urzędu Miasta. Spełnienie dodatkowych obowiązków formalnych jest istotne, jeżeli przedsiębiorca chce rozpocząć sprzedaż na czas w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Działalność sezonowa a podatki i składki

Prowadzenie działalności sezonowej wiąże się również z koniecznością regulowania zobowiązań podatkowych. Osiągając dochód przedsiębiorca uiszcza składki do ZUS. W przypadku działalności prowadzonej sezonowo rozwiązaniem na niepłacenie składek poza sezonem (gdy dochód nie jest uzyskiwany) jest np. tymczasowe zawieszenie działalności gospodarczej (nie szybciej niż przed upływem 30 dni od założenia działalności). W czasie zawieszenia przedsiębiorca nie składa deklaracji VAT oraz nie opłaca zaliczek na podatek dochodowy. Gdy nadejdzie kolejny sezon wówczas przedsiębiorca może szybko wznowić swoją działalność.

Podejmując się prowadzenia działalności sezonowej przedsiębiorca stwierdza, że zyski z działalności będą generowane tylko w określonym miejscu i czasie. 

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 12.08.2022

działalność sezonowa