Dowód sprzedaży

Dowód sprzedaży

Dowody sprzedaży – paragony lub faktury – to dokumenty potwierdzające sprzedaż. Dowody sprzedaży muszą zawierać minimalną ilość danych wymaganych dla dokumentów księgowych, czyli m.in.:

  • przedmiot operacji gospodarczej wraz z wartościowym i ilościowym określeniem (gdy przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych),
  • podpisy osób mogących wystawiać dowód sprzedaży, czyli osób uprawnionych do właściwego udokumentowania operacji gospodarczych,
  • wiarygodne określenie wystawcy bądź wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód sprzedaży dotyczy,
  • datę wystawienia oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód sprzedaży dotyczy.

Program umożliwia użytkownikowi wystawienie dowodu sprzedaży.

Wypróbuj nasz program do faktur już teraz!

Zacznij korzystać z naszych programów i dołącz do zadowolonych klientów.