Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to marzenie wielu. Rozpoczęcie biznesu może być utrudnione, jeżeli przyszły przedsiębiorca nie dysponuje odpowiednimi środkami. Pomocnym rozwiązaniem może okazać się wówczas dofinansowanie z Urzędu Pracy. Jak uzyskać dotację na założenie własnej firmy? Na jakie środki można liczyć? Więcej w artykule.

program do faktur 2023

Jak zdobyć dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

O dotację na rozpoczęcie własnego biznesu mogą ubiegać się osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne bądź poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu lub niewykonujące innej pracy o charakterze zarobkowym opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aby otrzymać dotację należy spełnić odpowiednie warunki. Podstawowym jest złożenie wniosku do powiatowego urzędu pracy, w którym przyszły przedsiębiorca jest zarejestrowany. Rozpatrzenie wniosku trwa 30 dni od dnia, w którym, złożono komplet wymaganych dokumentów.

Składający wniosek określa w dokumencie m.in. rodzaj działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć (wraz z klasyfikacją PKD), kwotę wnioskowanych środków czy kalkulację kosztów związanych z rozpoczęciem biznesu wraz z źródłami finansowania. Dodatkowo wnioskujący przedstawienia we wniosku szczegółową specyfikacja planowanych wydatków oraz proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Szczegółowy wykaz dokumentacji potrzebnej do złożenia w celu otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności dostępny jest w urzędzie pracy, właściwym dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o dofinansowanie. Wykaz dokumentów może być różny dla poszczególnych urzędów, dlatego warto zapytać we właściwej dla adresu zamieszkania instytucji.

UWAGA!

  1. Wniosek o datację na rozpoczęcie działalności gospodarczej należy złożyć przed rozpoczęciem biznesu.
  2. Jednym z warunków otrzymania środków jest konieczność prowadzenia firmy przez kolejne 12 miesięcy.

Ile wynosi dotacja na własny biznes? Na co ją przeznaczyć?

Przyszły przedsiębiorca ubiegający się o dofinansowanie z urzędu pracy może liczyć na środki w wysokości sześciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za pracę maksymalnie. Przyznana dotacja ma charakter jednorazowy i należy ją przeznaczyć na pokrycie kosztów, które są związane z podjęciem działalności gospodarczej (również wszelkie konsultacje w zakresie pomocy prawnej). Dofinansowanie jest zastrzykiem gotówki, który przedsiębiorca wykorzysta na zakup wyposażenia np. niezbędnego sprzętu komputerowego. Otrzymane środki pieniężne nie mogą zostać przeznaczone na np. opłatę składek ZUS.

Powróć na bloga i zobacz pozostałe nasze wpisy!

Data publikacji: 18.11.2022

Dofinansowanie z Urzędu Pracy